Kraftfond

Kraftfond er svært gode strømavtaler for bedrifter som ønsker eksklusiv tilgang til et stort og kompetent analyse- og krafthandelsmiljø.

Kunnskapen og erfaringen våre kraftforvaltere bygger sine kjøpsanalyser på gir bedriften en bedre strømpris enn om den hadde fulgt markedets spotpris eller en fastprisavtale. Bedriften kan velge mellom to ulike fond: 

  • Smartkraft passer for bedrifter som har mulighet til å følge markedets svingninger gjennom erfarne kraftforvalteres disponeringer.

  • Fondskraft er spesielt attraktiv for bedrifter som ikke kan følge svingningene i strømmarkedet kontinuerlig. Ut fra forhåndsdefinerte priser, som settes sammen med kunden, gjør kraftforvalterne disponeringer i strømmarkedet.

Kontaktperson for Kraftfond

Andreas Myhre

Andreas Myhre

Direktør kraftforvaltning