Fondskraft

Ut fra forhåndsdefinerte priser, som settes sammen med kunden, gjør kraftforvalterne disponeringer i strømmarkedet.

 

  • Avtalen har ingen månedlig fastbeløp på toppen av strømprisen.

  • Strømregningen har lik månedspris, og ved årets slutt avregnes resultatet. Dersom resultat er bedre enn strømprisen bedriften har betalt, blir differansen tilbakebetalt. 

Kontaktperson for Fondskraft

Morten Johnsen

Morten Johnsen

Key Account Manager - Vest Agder

Thor Widar Wienenga

Thor Widar Wienenga

Key Account Manager - Aust Agder