Power Supply

Vi hjelper din bedrift med å få lavest mulig strømpris.

Smartkraft

Endelig en strømleverandør som hjelper oss til å få lavest mulig strømpris.

Smartkraft

Gir mulighet til å følge markedets svingninger gjennom erfarne kraftforvalteres disponeringer. Har vist seg svært lønnsomt over flere år.

 

 • Passer godt for bedrifter som ønsker profesjonell hjelp til å følge strømmarkedet.

 • Ingen månedlig fastbeløp, kun spotpris i sitt prisområde pluss et avtalt ørepåslag.

 • Entelios deler overskuddet av handelen i markedet med bedriften.

Kontaktperson for Smartkraft

 • Bedriften faktureres spotpris i sitt prisområde, pluss et avtalt ørepåslag.
 • I tillegg kommer månedlig resultat fra krafthandel.
 • Avtalen har ingen månedlig fastbeløp.
 • Smartkraft har levert besparelse på 10 prosent av innkjøpspris de siste årene.

 

Allminnelige vilkår (NO)

Standard terms and conditions (EN)

Fastkraft - fastpris på strøm

Fastkraft - fastpris på strøm

Gir mulighet for å fryse strømprisen i en forhåndsavtalt periode.

 • Få samme strømpris hele året.

 • Enkelt og trygt for bedrifter som ønsker forutsigbarhet og kontroll over løpende utgifter.

Kontaktperson for Fastkraft

Spotkraft - spotpris på strøm

Spotkraft - spotpris på strøm

Strøm til samme pris som vi kjøper den for på den nordiske strømbørsen Nord Pool Spot.

 

 • Bedriften betaler samme pris for strømmen som vi kjøper den inn for på strømbørsen, såkalt spotpris.

 • Avtalen passer for bedrifter som vil følge svingningene i markedet.

 • Avtalen krever ingen bindingstid eller forskuddsbetaling.

Kontaktperson for Spotkraft

 • Bedriften betaler kun 99 kr/mnd i påslag per strømmåler.
  Denne prisen gjelder for bedrifter med årlig strømforbruk inntil 100.000 kWh.
 • Bedriften faktureres spotpris i sitt prisområde inkludert myndighetspålagt el-sertifikatordning.
 • Har din bedrift et årsforbruk over 100.00 kWh? Dere får selvsagt også kjøpe kraft til vår innkjøpspris. Ta kontakt med oss for å få et tilbud.

Allminnelige vilkår (NO) 

Standard terms and conditions (EN)

Kraftfond

Kraftfond

Kraftfond er svært gode strømavtaler for bedrifter som ønsker eksklusiv tilgang til et stort og kompetent analyse- og krafthandelsmiljø.

Kunnskapen og erfaringen våre kraftforvaltere bygger sine kjøpsanalyser på gir bedriften en bedre strømpris enn om den hadde fulgt markedets spotpris eller en fastprisavtale. Bedriften kan velge mellom to ulike fond: 

 • Smartkraft passer for bedrifter som har mulighet til å følge markedets svingninger gjennom erfarne kraftforvalteres disponeringer.

 • Fondskraft er spesielt attraktiv for bedrifter som ikke kan følge svingningene i strømmarkedet kontinuerlig. Ut fra forhåndsdefinerte priser, som settes sammen med kunden, gjør kraftforvalterne disponeringer i strømmarkedet.

Kontaktperson for Kraftfond

Andreas Myhre

Andreas Myhre

Direktør kraftforvaltning

Fondskraft

Fondskraft

Ut fra forhåndsdefinerte priser, som settes sammen med kunden, gjør kraftforvalterne disponeringer i strømmarkedet.

 

 • Avtalen har ingen månedlig fastbeløp på toppen av strømprisen.

 • Strømregningen har lik månedspris, og ved årets slutt avregnes resultatet. Dersom resultat er bedre enn strømprisen bedriften har betalt, blir differansen tilbakebetalt. 

Kontaktperson for Fondskraft

Morten Johnsen

Morten Johnsen

Key Account Manager - Vest Agder

Thor Widar Wienenga

Thor Widar Wienenga

Key Account Manager - Aust Agder