Switch Energistyring

Sammen med oss kan bedriften tjene penger på strøm de ikke bruker. Mange norske bedrifter har stor fleksibilitet i sine prosesser og dermed mulighet til å regulere sitt kraftforbruk.

Entelios er den første aktøren som gjør det kommersielt tilgjengelig for bedrifter å selge tilgjengelig strøm tilbake til nettet ved å koble ut forhåndsdefinerte kurser.


Bedrifter som kjøper dette produktet får inntekter av

  • a) Si seg villig til å koble ut utvalgte kurser, og
  • b) for selve utkoblingen når behovet oppstår.

Ved å ta i bruk Switch bidrar bedrifter positivt til samfunnet, og til miljøet. Samtidig tjener man penger på strøm som ikke blir brukt. Genialt?

Referansekunder:

 

  • LOS Switch Energistyring

 

  • Skybasert teknologiløsning for fremtidens strømnett 

 

Kontaktperson for Switch

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services