Max Guard

Max Guard er løsningen for bedrifter som synes det er vanskelig å ha kontroll på nettleiekostnaden knyttet til effektopper.

Effekt er resultatet av hvor mye strøm bedriften bruker samtidig. Jo flere elektriske enheter som er på, desto høyere er effekten. Ved høy effekt øker også tariffkostnaden fra nettselskapet. Max Guard hjelper bedriften til å begrense effekttariffen ved å kontrollere strømbelastningen.

Vår erfaring er at Max Guard, med realtidsovervåking og kontroll på effektuttak, har potensial til å redusere årlig effekttariffkostnad med mellom 10 og 30 prosent.

Les også vårt kundeeksempel med IKEA.

Entelios Partnerprogram omfatter tjenester som:

  • Konsulenttjenester innenfor tariffoptimering og uttaksprofiler
  • Analyse med mål om å finne besparingspotensialet
  • Teknisk løsning og realisering av prosjekt
  • Drift, support og overvåking av teknisk infrastruktur 

Kontaktperson for Max Guard Energistyring

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services