Fornybar energi for bedrifter

Stadig flere ønsker mer kunnskap om de tjenester og varer de kjøper, og mange ønsker å påvirke markedet gjennom klimabevisste valg. Entelios har en aktiv holdning til vårt eget fotavtrykk.

Vi anbefaler 100 prosent fornybar energi garanti

100 prosent fornybar energi garanti fra norske vannkraftverk sikrer at det produseres like mye fornybar energi som det bedriften forbruker. Bedrifter som kjøper denne garantien stimulerer også til økt etterspørsel og utbygging av fornybar energi.