ENERGILEDELSE FOR BEDRIFTER

Vi ønsker å bidra til at våre kunder får en mer lønnsom energibruk. 

Rådgivning og prosjektledelse

Rådgivning og prosjektledelse

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden.

Trenger virksomheten hjelp til å utvikle, prosjektere og drive prosjekter innen fornybar energi? Å være rådgiver for virksomheter som produserer egen energi og utnytter fornybare ressurser er et av våre satsningsområder.

Entelios Partnerprogram er et samarbeid, mellom oss og kunde, med mål om å forsterke kundens miljø- og bærekraftprofil. Vårt bidrag i prosjektet er spisskompetanse i planlegging, konstruksjon og prosjektledelse av fornybar produksjon. Vi kan blant annet være partner i optimering av solcelleproduksjon og småskala vannproduksjon.

Entelios bistår med rådgivningstjenester i ulike faser av et fornybarprosjekt: Fra utredninger i forprosjekt til kravspesifikasjon, innhenting av anbud og oppfølging av leveranse.

Eksempler på innhold i slike prosjekter er:

 • Prosjektoppstart og organisering
 • Forbruksanalyse med teknisk besiktelse
 • Produksjonssimulering i analyseverktøyet Archelios og PVSyst
 • Forbruksoptimering av egenproduksjon
 • Kost-nytte-analyse av solcelleanlegg tilkoblet effektstyring
 • Presentasjon av resultat

Målet vårt er å oppfylle kundens miljø- og bærekraftvisjon gjennom et langsiktig samarbeid. Sammen definerer Entelios og kunden målrettede prosjekter som er i tråd med virksomhetens bærekraftmål. 

Max Guard

Max Guard

Max Guard er løsningen for bedrifter som synes det er vanskelig å ha kontroll på nettleiekostnaden knyttet til effektopper.

Effekt er resultatet av hvor mye strøm bedriften bruker samtidig. Jo flere elektriske enheter som er på, desto høyere er effekten. Ved høy effekt øker også tariffkostnaden fra nettselskapet. Max Guard hjelper bedriften til å begrense effekttariffen ved å kontrollere strømbelastningen.

Vår erfaring er at Max Guard, med realtidsovervåking og kontroll på effektuttak, har potensial til å redusere årlig effekttariffkostnad med mellom 10 og 30 prosent.

Les også vårt kundeeksempel med IKEA.

Entelios Partnerprogram omfatter tjenester som:

 • Konsulenttjenester innenfor tariffoptimering og uttaksprofiler
 • Analyse med mål om å finne besparingspotensialet
 • Teknisk løsning og realisering av prosjekt
 • Drift, support og overvåking av teknisk infrastruktur 

Kontaktperson for Max Guard Energistyring

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services

Effektanalyse

Effektanalyse

Har virksomheten høye nettleiekostnader? Vi hjelper å planlegge energibruk for å redusere nettkostnadene.

Effektanalysen identifiserer kundens etterspørselsfleksibilitet gjennom å kartlegge løpende energi- og effektbruk.

Sluttrapporten fremhever eventuelle unormale utslag på effekt og gir en forklaring på forbruksmønsteret.

Entelios har gjennomført kundeanalyser i flere ulike bransjer og erfaringsmessig har virksomheter lite fokus på tariffoptimering med effektstyring. Et effektprosjekt som presenterer en nåtidsanalyse for å forstå dagens situasjon, kan hjelpe virksomheten med å redusere energikostnader og finne tiltak for bedre effektstyring:

Effektanalysen omfatter:

 • Teknisk gjennomgang av anleggene sammen med driftspersonell for å identifisere relevante målepunkter og styrbare laster med fleksibilitet.
 • Forbruksanalyse av utvalgte målepunkter og effektberegning med hensyn på historiske timesverdier.
 • Presentasjon av resultat og kostnadsberegning for implementering av våre systemtjenester MaxGuard og Switch

Kontaktperson for Effektanalyse

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services

ENERGISTYRINGSVERKTØY

ENERGISTYRINGSVERKTØY

Målet vårt er å hjelpe bedrifter til et bedre driftsresultat gjennom riktig energibruk. Verktøyene peiler ut kilder hvor energibesparelser er størst.

Våre energiverktøy:

 • Min side
 • ElNett
 • Energioversikten


Min side registrerer bedriften måleravlesning, får fakturaoversikt, ser forbruksmønster, oppdaterer kontaktinformasjon og annen relevant informasjon.

ElNett viser porteføljens leverte og forventede kraftpriser, samt virksomhetens forbruks- og fakturadata. Bedriften kan også hente ut forbruksrapporter og effekttoppanalyser.

Energioversikten gjør det mulig å analysere virksomhetens strømforbruk gjennom effekt- og energioppfølging av bedriftens timesmålte anlegg.

Kontaktperson for Energistyringsverktøy

John Arild Raaen

John Arild Raaen

Forretningsutvikling

ENERGIRÅDGIVNING

ENERGIRÅDGIVNING

Alle våre oppdragsgivere er opptatt av å drive mest mulig effektivt og styrke egen lønnsomhet. Vårt mål er å hjelpe dem til å redusere utgifter knyttet til energisektoren.

Vi tilbyr rådgivningstjenester innen:

 • Energistyring
 • Energimerking
 • Enøktiltak
 • Energioppfølgingssystem
 • Rammebetingelser og offentlige myndigheter
 • Opprinnelsesgaranti og klimaregnskap
 • Viderefaktuering av nettleie

Kontaktperson for Energirådgivning

John Arild Raaen

John Arild Raaen

Forretningsutvikling

Fornybar energi for bedrifter

Fornybar energi for bedrifter

Stadig flere ønsker mer kunnskap om de tjenester og varer de kjøper, og mange ønsker å påvirke markedet gjennom klimabevisste valg. Entelios har en aktiv holdning til vårt eget fotavtrykk.

Vi anbefaler 100 prosent fornybar energi garanti

100 prosent fornybar energi garanti fra norske vannkraftverk sikrer at det produseres like mye fornybar energi som det bedriften forbruker. Bedrifter som kjøper denne garantien stimulerer også til økt etterspørsel og utbygging av fornybar energi.

Energi- og kostnadsoppfølging

Energi- og kostnadsoppfølging

Ønsker du en helt enkel energianalyse? Vi tilbyr en energi- og kostnadsoppfølging av selskapets totale energikostnader, som gjør det enklere å identifisere effektiviseringstiltak og reduserer virksomhetens energikostnader.

Energianalysen baseres på historiske timesverdier og foreslår tiltak for å redusere kundens totale energikostnader. Vi utarbeider en rapport som fungerer som et beslutningsunderlag for valg av flere effektiviseringstiltak.

Energianalysen skal hjelpe virksomheten til å redusere energikostnadene og forbruke energien på best mulig måte. 

Kontaktperson for Energi- og kostnadsoppfølging

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services