Bærekraft

Vår visjon er at våre kunder skal oppfatte oss som en langsiktig samarbeidspartner i energi- og miljøspørsmål.

Bærekraftig utvikling er utvikling som ivaretar dagens behov uten å sette kommende generasjoners muligheter til å ivareta sine behov i fare. I et kraftmarked i konstant forandring er det viktig å ha en sterk visjon som gir retning til arbeidet. 

Det er viktig for oss at våre produkter og tjenester er miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftige, selv når vi tar verdikjeden og livssyklusen med i betraktning. Vi tar vårt ansvar for en bærekraftig utvikling ved å drive virksomheten på en ansvarlig måte. Vi har integrert bærekraftstanken i hele virksomheten og arbeider kontinuerlig for å redusere klimaavtrykket vårt. Den klimabelastningen vi ikke klarer å minimere, klimakompenserer vi for.

Her kan du lese mer: