Opprinnelsesgaranti

Vi anbefaler 100 prosent fornybar energi garanti.

100 prosent fornybar energi garanti fra norske vannkraftverk sikrer at det produseres like mye fornybar energi som det bedriften forbruker. Bedrifter som kjøper denne garantien stimulerer også til økt etterspørsel og utbygging av fornybar energi.

Du kan selvfølgelig også kjøpe opprinnelsesmerket miljøkraft kn(vann, vind, sol og biobrensel) etter en selvvalgt nøkkel.

Les også om NVE Varedeklarasjon 2016. Målet med varedeklarasjonen er gjenspeile hvilke kilder strømmen som forbrukes kommer fra dersom man ikke har dekket sitt forbruk med opprinnelsesgarantier

Ønsker du å vite mer om Opprinnelsesgaranti? Ta kontakt med din kundeansvarlige. 
 

Kontaktperson for Opprinnelsesgaranti