Tar du klimaansvar?

Hvis bedriften din bruker energi, driver reisevirksomhet og foretar innkjøp, så bidrar den, direkte eller indirekte, til klimaendringer. Årsaken er utslippene av karbondioksid fra fossilt brensel og andre drivhusgasser.

For å minske effekten av den globale oppvarmingen bør vi redusere utslippene av klimagasser globalt. Det første man gjør da, er å regne ut sitt eget klimaavtrykk. Deretter reduserer man utslippene sine. For å ta fullt klimaansvar og sikre seg en skikkelig god og langsiktig klimastrategi, bør man også klimakompensere.

Ved hjelp av klimakompensasjon genererer man klimanytte. I tillegg til selve klimanytten bidrar klimakompensasjonsprosjektene dessuten til å bedre de sosiale, helsemessige og økonomiske vilkårene for lokalbefolkningen der prosjektene blir gjennomført. Vi har en bred portefølje av klimakompensasjonsprosjekter og arbeider med sertifiserte klimakompensasjonsprosjekter, hovedsakelig innenfor CDM (Clean DevelopmentMechanism .

Vi kan tilby skreddersydde klimakompensasjonsløsninger for bedriftens restutslipp, og kombinert med en god markedsføringsstrategi kan vi dermed hjelpe bedriften din med å styrke merkevaren og oppnå konkurransefortrinn.

Vil du vite mer om klimakompensasjon og hvilke prosjekter vi tilbyr? Ta kontakt med bærekrafteksperten vår, så gir vi deg den informasjonen du trenger.

Kontaktperson for Klimakompensasjon

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services