Har bedriften kontroll på klimaavtrykket?

Vi hjelper våre bedriftskunder med å vurdere og beregne sitt klimaavtrykk og utforme en klimarapport, som er et nødvendig underlag for bedriftens bærekraftsrapport.

Med vårt nettbaserte klimaberegningsverktøy SVANTE kan du enkelt samle inn, beregne, analysere, visualisere og rapportere bærekraftsdata på en effektiv og dynamisk måte.

Verktøyet vårt er effektivt for både store og små organisasjoner som vil måle CO2-utslippene sine og få oversikt over eget klimaavtrykk med henblikk på å drive bærekraftarbeidet forover. SVANTE regner ut CO2-belastningen i samsvar med The Greenhouse Gas Protocol (scope 1 – 3), og emisjonsfaktorene blir oppdatert regelmessig.

 

Kontaktperson for Klimaberegning

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services