EKOenergi

Vi har lisens til å selge EKOenergi, som er et miljømerke for elektrisk kraft. Når du kjøper kraft med dette miljømerket, får du kraft som er produsert med fornybar energi, men ikke nok med det: EKOenergi-merket hjelper deg med å yte positive bidrag til miljøet.

Som forbruker av miljøvennlig kraft forventer du antakelig at kjøpet skal gi konkrete resultater, det vil si forandringer som ikke ville ha funnet sted dersom du ikke hadde foretatt kjøpet. For en enkelt forbruker er det meget vanskelig å kontrollere om det faktisk er tilfellet. Men hvis vi har en felles stemme, blir situasjonen straks en annen.

Merkingen står som garanti for at:

  • EKOenergi fokuserer på at alle forbrukere av elektrisitet får vesentlig informasjon
  • EKOenergi er et redskap som bidrar til å forbedre bærekraften til allerede eksisterende kraftverk
  • EKOenergi, via Klimafondet, sikrer at en del av det grønne påslaget (dvs. det du betaler for å kjøpe miljøvennlig kraft) blir reinvestert i nye prosjekter
  • EKOenergi setter strenge kriterier for sporing av grønn kraft
  • EKOenergi sørger for at kravene blir kontrollert av en tredjepart

Les mer om EKOenergi her.

Ønsker du å vite mer om EKOEnergi? Ta kontakt med din kundeansvarlige. 
 

Kontaktperson for EKOenergi