Bli 100 % klimanøytral

I Entelios har vi tatt et ekstra skritt når det gjelder klimakompensasjon og gir nå kundene våre mulighet til å bli 100 % klimanøytrale.

Når man som bedrift velger å kjøpe grønn kraft, innebærer det at man har tatt et langt skritt mot å redusere bedriftens klimaavtrykk. Den grønne, rene kraften kommer fra kilder som vind, sol og vann og har nesten ingen utslipp av karbondioksid i selve driften.

Men selv om utslippene av karbondioksid bare er en brøkdel sammenlignet med for eksempel kull, gass og olje, er kraften ikke helt CO2-fri. Grunnen er at det slippes ut en del karbondioksid i forbindelse med kraftutbyggingen, og det vil bli sluppet ut en del når anlegget en gang skal nedlegges.

Når du bestiller vårt produkt CO2-nøytral kraft, reduserer vi det totale utslippsnivået ved å kjøpe så mange klimakvoter  som er nødvendig for at det samlede klimaavtrykket fra kraftforbruket skal bli så lite som mulig.

Ønsker du å vite mer om CO2-nøytral kraft? Ta kontakt med din kundeansvarlige.