Environmental Markets

Våre miljøprodukter er skreddersydd for å bidra til ditt bærekraftsarbeid. 

Miljøprodukter og -tjenester

Miljøprodukter og -tjenester

Målet vårt er å være kundens langsiktige samarbeidspartner innen energi- og miljøspørsmål. 

Slik arbeider vi med kundene våre i energi- og miljøspørsmål:

Trinn 1 - Virksomhetsanalyse
Sammen finner vi ut hva som er viktig for kunden med hensyn til mål og visjon innen bærekraft.

Trinn 2 - Opprette en klimastrategi
For å bli en bærekraftig virksomhet trenger man en heldekkende, gjennomtenkt og langsiktig klimastrategi. I en klimastrategi setter vi i fellesskap opp en plan for hvordan virksomheten proaktivt og kostnadseffektivt kan minimere og administrere det klimaavtrykket som virksomheten genererer.

Trinn 3 - Regelmessig oppfølging
Gjennomgang av resultat og analyse av forrige år.

Entelios tilbyr en rekke grønne produkter for å dekke kundenes behov. Her kan du lese mer:

Miljøkraft

Investeringer i redusert klimaavtrykk

Fond

Ønsker du å vite mer om Miljøprodukter og -tjenester? Ta kontakt med din kundeansvarlige. 
 
Les mer om hva vi i Entelios gjør her.  

Kontaktperson for Miljøprodukter og -tjenester

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services

Opprinnelsesgaranti

Opprinnelsesgaranti

Vi anbefaler 100 % fornybar energi garanti.

100 % fornybar energi garanti fra norske vannkraftverk sikrer at det produseres like mye fornybar energi som det bedriften forbruker.

Du kan selvfølgelig også kjøpe opprinnelsesmerket miljøkraft (vann, vind, sol og biobrensel) etter en selvvalgt nøkkel. Ved å kjøpe denne garantien stimulerer du også til økt etterspørsel og utbygging av fornybar energi.

Les også om NVE Varedeklarasjon 2016. Målet med varedeklarasjonen er gjenspeile hvilke kilder strømmen som forbrukes kommer fra dersom man ikke har dekket sitt forbruk med opprinnelsesgarantier.

Ønsker du å vite mer om Opprinnelsesgaranti? Ta kontakt med din kundeansvarlige. 
 

Bra Miljöval-kraft

Bra Miljöval-kraft

Vi tilbyr Bra Miljöval-sertifisert kraft.

Entelios har lisens fra den svenske Naturskyddsföreningen til å selge kraft merket med Bra Miljöval. Det innebærer at den må være godkjent i samsvar med Naturskyddsföreningens kriterier.

Vi betaler en lisensavgift og betaler inn til tre fond som finansierer konkrete miljøprosjekter knyttet til vassdrag, energieffektivisering og ny produksjon av fornybar kraft.

I 2013 solgte vi over 1160 GWh til kundene våre. Det gjør oss til Sveriges største aktør innen Bra Miljöval-merket kraft.

Les mer om Bra Miljöval-merket kraft på nettsidene til Naturskyddsföreningen.

Ønsker du å vite mer om Bra Miljöval-kraft? Ta kontakt med din kundeansvarlige. 
 

Kontaktperson for Bra Miljöval-kraft

EKOenergi

EKOenergi

Vi har lisens til å selge EKOenergi, som er et miljømerke for elektrisk kraft. Når du kjøper kraft med dette miljømerket, får du kraft som er produsert med fornybar energi, men ikke nok med det: EKOenergi-merket hjelper deg med å yte positive bidrag til miljøet.

Som forbruker av miljøvennlig kraft forventer du antakelig at kjøpet skal gi konkrete resultater, det vil si forandringer som ikke ville ha funnet sted dersom du ikke hadde foretatt kjøpet. For en enkelt forbruker er det meget vanskelig å kontrollere om det faktisk er tilfellet. Men hvis vi har en felles stemme, blir situasjonen straks en annen.

Merkingen står som garanti for at:

  • EKOenergi fokuserer på at alle forbrukere av elektrisitet får vesentlig informasjon
  • EKOenergi er et redskap som bidrar til å forbedre bærekraften til allerede eksisterende kraftverk
  • EKOenergi, via Klimafondet, sikrer at en del av det grønne påslaget (dvs. det du betaler for å kjøpe miljøvennlig kraft) blir reinvestert i nye prosjekter
  • EKOenergi setter strenge kriterier for sporing av grønn kraft
  • EKOenergi sørger for at kravene blir kontrollert av en tredjepart

Les mer om EKOenergi her.

Ønsker du å vite mer om EKOEnergi? Ta kontakt med din kundeansvarlige. 
 

Kontaktperson for EKOenergi

Bli 100 % klimanøytral

Bli 100 % klimanøytral

I Entelios har vi tatt et ekstra skritt når det gjelder klimakompensasjon og gir nå kundene våre mulighet til å bli 100 % klimanøytrale.

Når man som bedrift velger å kjøpe grønn kraft, innebærer det at man har tatt et langt skritt mot å redusere bedriftens klimaavtrykk. Den grønne, rene kraften kommer fra kilder som vind, sol og vann og har nesten ingen utslipp av karbondioksid i selve driften.

Men selv om utslippene av karbondioksid bare er en brøkdel sammenlignet med for eksempel kull, gass og olje, er kraften ikke helt CO2-fri. Grunnen er at det slippes ut en del karbondioksid i forbindelse med kraftutbyggingen, og det vil bli sluppet ut en del når anlegget en gang skal nedlegges.

Når du bestiller vårt produkt CO2-nøytral kraft, reduserer vi det totale utslippsnivået ved å kjøpe så mange klimakvoter  som er nødvendig for at det samlede klimaavtrykket fra kraftforbruket skal bli så lite som mulig.

Ønsker du å vite mer om CO2-nøytral kraft? Ta kontakt med din kundeansvarlige. 
 

Bilateral vindkraftavtale

Bilateral vindkraftavtale

Entelios tilbyr bilaterale vindkraftavtaler, også kalt Corporate Power Purchase Agreements (PPA).

Ved hjelp av en bilateral avtale får du tilgang til vindkraftens verden uten å investere direkte i vindkraft. Dermed sørger du for at kraften som bedriften bruker, er fornybar. Kundene våre bruker i dag dette i markedsføringen for å styrke merkevaren.

Vindkraftverkene eies av vindkraftprodusenten, men all kraft som blir produsert i vindkraftverkene som omfattes av avtalen, er øremerket forbrukeren. Du får altså mulighet til å kjøpe kraft direkte fra bestemte vindkraftverk, til en konkurransedyktig, forhåndsavtalt pris.

Entelios tar seg av all administrasjonen, så for deres del blir alt like enkelt som før, med den forskjellen at dere får mulighet til å dra nytte av de markedsføringsverdiene som vindkraften innebærer.

Mange fordeler med konseptet:

  • Styrker bedriftens miljøprofil
  • Bidrar til omstillingen til et bærekraftig samfunn
  • Verdifullt i markedsføringen
  • Bedriften er sikret mot økninger i strømprisen

Ønsker du å vite mer om Bilateral vindkraftavtale? Ta kontakt med din kundeansvarlige. 
 

Har bedriften kontroll på klimaavtrykket?

Har bedriften kontroll på klimaavtrykket?

Vi hjelper våre bedriftskunder med å vurdere og beregne sitt klimaavtrykk og utforme en klimarapport, som er et nødvendig underlag for bedriftens bærekraftsrapport.

Med vårt nettbaserte klimaberegningsverktøy SVANTE kan du enkelt samle inn, beregne, analysere, visualisere og rapportere bærekraftsdata på en effektiv og dynamisk måte.

Verktøyet vårt er effektivt for både store og små organisasjoner som vil måle CO2-utslippene sine og få oversikt over eget klimaavtrykk med henblikk på å drive bærekraftarbeidet forover. SVANTE regner ut CO2-belastningen i samsvar med The Greenhouse Gas Protocol (scope 1 – 3), og emisjonsfaktorene blir oppdatert regelmessig.

 

Kontaktperson for Klimaberegning

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services

Tar du klimaansvar?

Tar du klimaansvar?

Hvis bedriften din bruker energi, driver reisevirksomhet og foretar innkjøp, så bidrar den, direkte eller indirekte, til klimaendringer. Årsaken er utslippene av karbondioksid fra fossilt brensel og andre drivhusgasser.

For å minske effekten av den globale oppvarmingen bør vi redusere utslippene av klimagasser globalt. Det første man gjør da, er å regne ut sitt eget klimaavtrykk. Deretter reduserer man utslippene sine. For å ta fullt klimaansvar og sikre seg en skikkelig god og langsiktig klimastrategi, bør man også klimakompensere.

Ved hjelp av klimakompensasjon genererer man klimanytte. I tillegg til selve klimanytten bidrar klimakompensasjonsprosjektene dessuten til å bedre de sosiale, helsemessige og økonomiske vilkårene for lokalbefolkningen der prosjektene blir gjennomført. Vi har en bred portefølje av klimakompensasjonsprosjekter og arbeider med sertifiserte klimakompensasjonsprosjekter, hovedsakelig innenfor CDM (Clean DevelopmentMechanism .

Vi kan tilby skreddersydde klimakompensasjonsløsninger for bedriftens restutslipp, og kombinert med en god markedsføringsstrategi kan vi dermed hjelpe bedriften din med å styrke merkevaren og oppnå konkurransefortrinn.

Vil du vite mer om klimakompensasjon og hvilke prosjekter vi tilbyr? Ta kontakt med bærekrafteksperten vår, så gir vi deg den informasjonen du trenger.

Kontaktperson for Klimakompensasjon

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Sales Manager - Energy & Sustainability Services

Energieffektiviseringsfond

Energieffektiviseringsfond

Ønsker bedriften din å gjennomføre tiltak for energieffektivisering? Da kan kanskje Entelios bidra økonomisk!

Alle bedriftskunder kan søke om midler fra Energieffektiviseringsfondet. Pengene skal brukes til konkrete tiltak der resultatet kan måles i spart energi.

Pengene kommer fra salget av Bra Miljöval, som er den svenske Naturskyddsföreningens egen miljømerking. Det er Naturskyddsföreningen som bevilger støtten, og de prioriterer gjerne prosjekter for innføring av teknologi med stort effektiviseringspotensial. I søknaden må du legge ved en oversikt over hvordan og hvor kraften blir brukt i dag, fordelt på varme, lys, ventilasjon, prosesser og annet.

Ta kontakt med oss, så forteller vi mer om hvilke kriterier som må oppfylles for finansiering gjennom Energieffektiviseringsfondet.

Last ned søknadsskjema

Søknaden skal sendes til vår bærekraftekspert, som du også kan henvende deg til hvis du har spørsmål.

Kontaktperson for Energieffektiviseringsfond