Notice This website is under construction.

Vasakronan med mål om klimanøytralitet i 2030 valgte Entelios som energipartner

Publiseringsdato

24 Jan, 2022

Vasakronan er et av Sveriges største eiendomsselskap, med fokus på kontor- og butikklokaler i storbyene Stockholm, Gøteborg, Malmø og Uppsala. Et av selskapets miljømål er å være klimanøytralt i hele verdikjeden i 2030. Innen da er målet dessuten å være selvforsynt med energi. Entelios har vært en komplett energipartner for Vasakronan siden 2020, og samarbeidet blir verdsatt:

– Entelios er en etablert og komplett energipartner som kan levere alle tjenestene vi har behov for på dette området, sier Åsa Almquist, innkjøpssjef i Vasakronan. Entelios har fremragende kundeservice, et bredt tjenestetilbud og representerer også en nytenkning som står godt til våre ambisjoner når det gjelder miljø- og bærekraftspørsmål samt teknisk utvikling, fortsetter hun.

I tillegg til innkjøp og levering av kraft påtar Entelios seg ansvaret for porteføljeforvaltning, fleksibilitetstjenester og håndtering av solcelleprodukter. Vasakronan har flere solcelleanlegg, og strømmen som produseres går via Entelios til eiendomsselskapets egne anlegg. Det største er solcelleparken i Uppsala, som produserer 5 GWh/år. Totalt bruker Vasakronan ca. 150 000 MWh/år (2020).

Det smidige samarbeidet med Entelios er av stor betydning for virksomheten vår og bidrar ikke minst til å forenkle det administrative arbeidet, for eksempel med samordning av nettfakturaer, sier Åsa Almquist.

– Sammen med representanter fra Entelios har vi hvert kvartal såkalte «kraftgruppemøter» (digitalt), der vi mottar en omverdensanalyse og oppdatering på situasjonen i strømmarkedet. Dette gjør at vi også klarer å henge med i den miljøteknologiske utviklingen, og det synes vi er veldig bra.

Vasakronan ligger langt fremme blant eiendomsselskapene når det gjelder bærekraftig miljøteknologi. Stockholm Flex og egne solcelleanlegg er bare to eksempler på det.

– I Vasakronan arbeider vi intensivt med å redusere effektuttaket i våre bygninger, og Entelios har vært til stor hjelp med å levere kunnskap og å overvåke de nye markedsplassene som finnes for effektiv frekvensregulering, sier Ulf Näslund.

Om Vasakronan

Vasakronan er eid av Första, Andra, Tredje og Fjärde AP-fonderna og forvalter nærmere 180 eiendommer og 350 abonnementer. Hovedkontoret ligger i Malmskillnadsgatan i sentrum av Stockholm. Selskapet har over 300 ansatte. Les mer om Vasakronan på www.vasakronan.se