Notice This website is under construction.

Telenor velger Entelios som strømleverandør

Spør oss om solcellepaneler.

Entelios skal levere strøm til over 13.000 anlegg, deriblant alt fra Telenors mobilmaster og kontorbygg over hele landet. Overtakelsen er en av de mest komplekse på det norske strømmarkedet.

Avtalen som omfatter både strøm og energitjenester har et årlig forbruksvolum på over 400 GWh og en årlig omsatt verdi på omtrent 400 millioner kroner.

Frem til nå har Telenor vært en selvstendig aktør på strømbørsen, men gjennom denne avtalen gjør Entelios en smidig overtakelse av porteføljen muliggjort gjennom Elhubens inntreden tidligere i år. Entelios bygger opp en tilpasset leveranse og fakturering som samler både strøm, nettleie og fjernvarme. Disse elementene vil benyttes til kostnadsoptimalisering som er en del av de tjenestene som Entelios skal yte.

Telenor har også mulighet til å inngå finansielle kraftavtaler, samt utnyttelse av forbruksfleksibilitetsmarkedet gjennom opsjoner i avtalen med Entelios. I dag er Entelios en av de første aktørene som er i stand til å utnytte forbruksfleksibilitet på markedet.

Kompleks kunde

– Med denne tildelingen får vi brukt vår spisskompetanse inn mot en av Norges desidert mest avanserte kunder. Vi tar det som en bekreftelse på kvaliteten i våre leveranser når vi vinner denne tilliten, sier Atle Knudsen, CEO i Entelios, som ikke legger skjul på at Telenor er en prestisjekunde for selskapet.

– Det har tatt oss fem år å lande denne kontrakten, og vi har jobbet på tvers i hele organisasjonen for å kunne tilby det ypperste av vår kompetanse og erfaring fra bransjen i tjenestetilbudet. Nå er vi i full gang med arbeidet, avslutter han.

–  Det har vært viktig for oss å få en trygghet i at overtakelsen av anleggene kan gjennomføres på en god måte, sier Per Ulvin, Senior Sourcing Advisor i Telenor og ansvarlig for denne anskaffelsen. Derfor har vi involvert flere interne ressurspersoner i tillegg til eksterne rådgivere i denne prosessen. Entelios har gjennomført tilsvarende prosesser tidligere, og dette var med på å skape trygghet. For oss er det viktig at en leverandør kan levere på alle områdene vi etterspør samt at de introduserer nye tiltak som kan bidra til at vi kan få reduserte energikostnader. Etter en samlet vurdering kom Entelios best ut av konkurransen.


INTERESSERT I SAMME LØSNING SOM TELENOR?

Thor Geir Langåker
Salgssjef
thor.geir.langaker@entelios.com
+47 92 80 10 01

Thor Geir Langåker