Notice This website is under construction.

Technopolis styrker sin konkurransekraft med opprinnelsesgaranti fra Entelios

Technopolis tilbyr utleie av fleksible kontorlokaler, med gode muligheter for nettverksbygging og vekst. Technopolis og deres leietakere ønsket en kraftleverandør med fokus på bærekraftige løsninger, og ville være sikre på at de benyttet utslippsfri strøm. Løsningen ble å kjøpe kraft med opprinnelsesgaranti gjennom Entelios.

Opprinnelsesgaranti innebærer at kunden kan være trygg på at det produseres like mye strøm basert på fornybare kilder som det de selv bruker. I følge Aksel Eckbo, salgssjef hos Entelios, er opprinnelsesgarantier kundens mulighet til å kunne stimulere til økt fornybar kraftproduksjon. Da går det en inntekt til produsenter av fornybar kraft slik at de kan ruste opp eller utvide sin produksjon.

For bedriftene som har sin arbeidsplass hos oss var det viktig å kunne dokumentere at vi bruker utslippsfri strøm. Med opprinnelsesgaranti fra Entelios ble det mulig å innfri leietakernes ønsker, og dermed også være et mer miljøvennlig kontorfellesskap, sier Elisabeth Engum Hool, Real Estate Manager i Technopolis  

Opprinnelsesgaranti er et konkurransefortrinn. I Norge er det i dag omtrent 20% som sikrer seg opprinnelsesgarantier. I Sverige er opprinnelsesgarantier mye mer utbredt. Entelios håper å se at flere bedrifter gjør som Technopolis og velger dette i fremtiden – også her i Norge.

Les mer om opprinnelsesgarantier her