Notice This website is under construction.

Skarpnes tar effektivisering til et nytt nivå med hjelp av Entelios

Som Norges største strømleverandør på bedriftsmarkedet er det viktig for Entelios å være en aktør som bidrar til en fremtidsrettet utvikling innen strømforbruk. Nettopp derfor tilbyr vi ulike tjenester som skal hjelpe bedriftene til å ta dette steget, og vi bidrar med rådgivning slik at det skal bli lettere for bedrifter å ta tak i dette.

Skarpnes er en bedrift med en lang historie, de har fokus på å finne fremtidsrettede løsninger til sine kunder. For 6 år siden bestemte Skarpnes seg for at bærekraft skulle være en viktig del av deres arbeid. De begynte med kunden og ønsket å finne løsninger som skulle ta kunden inn i en grønnere hverdag, blant annet med solcelle takstein.

Solcelletakstein fra Otavi levert av Skarpnes

I dette arbeidet sier Jens Tveite i Skarpnes at de også ble nødt til å se på seg selv og på hvilken måte Skarpnes kan bli mer bærekraftige. Målsetningen er å redusere sitt karbonavtrykk til 0 innen 2026.

Som en innovativ energi partner, var Entelios et godt valg i denne prosessen. Tveite forklarer at da de gikk inn i dette samarbeidet så de på ulike løsninger og valgte Entelios fordi løsningen var enkel å implementere, prisen var riktig og det krevde ikke merarbeid fra deres side for å ta det i bruk.

Nettleien står for en stor del av elektrisitetskostnaden og effektleddet kan utgjøre store deler av disse kostandene. I samarbeid med Entelios, bruker Skarpnes Maxguard for å avdekke områder for besparelse ved å optimalisere effektuttaket sitt. Distribusjonsnettet for strøm i Norge har til tider store kapasitetsutfordringer, det resulterer i økte kostnader, behov for utbygging og beslaglegger urørt natur. Hvis forbrukere kunne brukt nettet når det var bedre kapasitet, kunne vi spart både penger og miljøet.

Som Tveite selv sier, er han forbauset over hvor stor effekten er økonomisk og hvor fort det har gått. Samtidig ser han at dette er et positivt tiltak for å redusere deres belastning på det lokale distribusjonsnettet.
I tillegg til å jevne ut effektuttaket har Skarpnes brukt Entelios sin løsning for å optimalisere på alle energidrivende områder, fra automatisk styring av lys, temperatur styring og maskiner.

Prosjektleder Dag Øyvind Jensen forklarer at han starter hver morgen med å først sjekke Flextool – Entelios sin løsning for å følge effekten av Maxguard. Videre sjekker han spotprisen og min side hos Entelios.

Fra venstre: Dag Øyvind Jensen og Jens Tveite fra Skarpnes

For kunden leverer Entelios en A til Å løsning. Maxguard begynner med at Entelios gjør en analyse av forbruket og avdekker potensiale for effektivisering av forbruket og å ta ned kostnadene. Maxguard installeres og er klar til bruk. Bedriften kan bruke Flextools for å følge med på installasjonen sin og forbruket i sanntid, samt regulere effektnivå grensen.

Her er mulighetene store for bedriften til å ta dette et skritt videre, slik Skarpnes har gjort.

For Entelios er det viktig at kunden ikke merker i sin daglige drift at Maxguard er tatt i bruk. Skarpnes kan bekrefte at de i dag ikke merker dette.