Notice This website is under construction.

Schenker satser grønt i en voksende bransje

Et langsiktig og lavt kostnadsnivå er avgjørende faktorer som gjør at DB Schenker velger strømhandelsselskapet Entelios som samarbeidspartner. Det kjente transport- og logistikkselskapet har terminaler og anlegg på rundt 30 lokasjoner i Sverige hvor Entelios leverer miljømerket strøm.


Transportsektoren vokser, og i takt med økt netthandel øker også etterspørselen etter transport av lettere varer og pakker.


DB Schenker er et av verdens ledende transport- og logistikkselskaper. Avtalen i Sverige om grønn strøm via Entelios har pågått i mer enn ti år.


Samarbeid med leverandører er en viktig del av vårt samlede bærekraftsarbeid, forklarer Ulrika Svanberg, innkjøpssjef i DB Schenker i Sverige. Vi legger stor vekt på å velge riktige samarbeidspartnere og evaluerer jevnlig våre leverandører. Gode samarbeid er avgjørende for at vi skal nå alle våre mål.


Ulrika Svanberg mener Entelios tilfører DB Schenker merverdi:
Det kreves kompetanse for å holde styr på det komplekse strømmarkedet, og gjennom Entelios får vi akkurat den kompetansen som trengs i våre ambisjoner om å holde en jevn og forutsigbar kontroll over kostnadene, sier hun.
Kontraktsporteføljen inkluderer prissikring for faste strømkostnader som spenner over flere år. Schenker har valgt fornybare energikilder i form av vann- og vindkraft. Forbruket er på rundt 31.000 MWh/år.


DB Schenkers svenske hovedkontor er i Gøteborg i Sverige.


Administrasjon og koordinering av strømnettfakturaer til anlegg innenfor de ulike distriktene er en annen tjeneste Entelios tilbyr DB Schenker.