Notice This website is under construction.

Kommune-cluster inngår energisamarbeid med Entelios

Ålesund og seks nabokommuner har etter gjennomført anbudskonkurranse inngått samarbeid med Entelios. I tillegg til å samlet levere ca 110 GWh årlig, er det inngått avtale om aktiv forvaltning og prissikringsstrategier for å...

Skarpnes tar effektivisering til et nytt nivå med hjelp av Entelios

Som Norges største strømleverandør på bedriftsmarkedet er det viktig for Entelios å være en aktør som bidrar til en fremtidsrettet utvikling innen strømforbruk. Nettopp derfor tilbyr vi ulike tjenester som skal hjelpe bedriftene...

Agrikjøp AS forlenger avtalen med Entelios

Etter flere års samarbeidsperiode har Agrikjøp og Entelios igjen inngått en forlengelse av avtalen med ett nytt år. Agrikjøp AS er en felles innkjøpsorganisasjon etablert og eid av Felleskjøpet Agri, Tine, Nortura og Norges...

Våre kunder

Vi har ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger). Dette gjør oss til den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med andre kunder.

Strøm fra Entelios er enda billigere for oss

Strøm fra Entelios er enda billigere for oss

Som bedriftseier er det viktig for Beate Spartveit å kutte utgifter der det er mulig. Derfor slo hun til på strømtilbudet fra Coop og Entelios. – Da jeg fikk epost fra Coop om det nye strømtilbudet, ble jeg interessert med...

read more
Telenor velger Entelios som strømleverandør

Telenor velger Entelios som strømleverandør

Entelios skal levere strøm til over 13.000 anlegg, deriblant alt fra Telenors mobilmaster og kontorbygg over hele landet. Overtakelsen er en av de mest komplekse på det norske strømmarkedet. Avtalen som omfatter både strøm og...

read more
Norges største offentlige energiavtale

Norges største offentlige energiavtale

Alle norske helseforetak er for første gang samlet under én energiavtale. Avtalen har en verdi på 4 milliarder kroner, og gjelder både forvaltning og levering av strøm. – Dette er første gang alle norske sykehus er under én og...

read more
Würth trengte en energipartner

Würth trengte en energipartner

Da Würth sendte ut en generell forespørsel på fysisk krafthandel og finansiell forvaltning tok Entelios initiativ til et møte. Her kom det frem at Würth ønsker en energipartner, som kunne bidra på flere områder enn bare å levere...

read more