Notice This website is under construction.

Pilotprosjekt sørger for mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter

Statnett gjennomfører et demoprosjekt sammen med Entelios for mer fleksibel kraftbruk på Østlandet i vinter. Kraftnettet vil kunne få hjelp fra elbiler og ventilasjonsanlegg til å holde balansen mellom forbruk og produksjon.

Statnett skal i piloten teste 1 MW som minste budkvantum i regulerkraftmarkedet, 5 MW er nedre grense i dag, og lavere budkvantum åpner for at nye typer fleksibilitet kan bidra. 

Entelios skal tilrettelegge for leveranse av fleksibilitet med stor bredde teknologier fra Siemens og Enfo.

Vårt bidrag i piloten er tilgang til kunder med sentraldriftsanlegg og industriforbruk.

Vi utfordrer våre kunder på hvordan de kan bidra til å løse denne utfordringen,

sier Mattias Harrysson fra Entelios

– Energiforsyningen spiller en viktig klimarolle. Omleggingen til mer produksjon og bruk av fornybar energi gjennom elektrifisering og nytt forbruk, gjør at behovet for fleksibilitet øker. Vi trenger fortsatt kraftproduksjon som kan reguleres opp og ned ved behov, men samtidig ønsker vi å øke tilfanget av fleksibilitet gjennom at også flere typer aktører kan delta. Vinterens pilot bidrar til at nye kilder og teknologier kan delta i markedet. Med dette øker vi tilgangen på fleksible ressurser i et stadig mer komplekst kraftsystem, forteller prosjektleder Kari Dalen i Statnett.