Notice This website is under construction.

Kommune-cluster inngår energisamarbeid med Entelios

Ålesund og seks nabokommuner har etter gjennomført anbudskonkurranse inngått samarbeid med Entelios. I tillegg til å samlet levere ca 110 GWh årlig, er det inngått avtale om aktiv forvaltning og prissikringsstrategier for å...

Skarpnes tar effektivisering til et nytt nivå med hjelp av Entelios

Som Norges største strømleverandør på bedriftsmarkedet er det viktig for Entelios å være en aktør som bidrar til en fremtidsrettet utvikling innen strømforbruk. Nettopp derfor tilbyr vi ulike tjenester som skal hjelpe bedriftene...

Agrikjøp AS forlenger avtalen med Entelios

Etter flere års samarbeidsperiode har Agrikjøp og Entelios igjen inngått en forlengelse av avtalen med ett nytt år. Agrikjøp AS er en felles innkjøpsorganisasjon etablert og eid av Felleskjøpet Agri, Tine, Nortura og Norges...

Våre kunder

Vi har ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger). Dette gjør oss til den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med andre kunder.

Dynea får betalt for ikke å bruke strøm

Dynea får betalt for ikke å bruke strøm

Dynea bruker mye elektrisitet, men kan også bruke andre energikilder for å produsere damp. Fleksibiliteten tjener selskapet gode penger på. - Vi er villige til å kutte strømforbruket vårt i perioder med høy belastning i...

read more
Ny kraft til Olav Thon Gruppen

Ny kraft til Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen har inngått en treårig avtale med Entelios som årlig skal levere 190 GWh til selskapets bygg i Norge og Sverige. Dette tilsvarer årsforbruket til ca. 20.000 leiligheter. Olav Thon Gruppen eier og forvalter over...

read more
Kommunene på Østlandet velger Entelios

Kommunene på Østlandet velger Entelios

20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler. Asker og Bærum kommune og Drammen Eiendom KF er blant de 20 som er en del av...

read more