Notice This website is under construction.

Ny kraft til Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen har inngått en treårig avtale med Entelios som årlig skal levere 190 GWh til selskapets bygg i Norge og Sverige. Dette tilsvarer årsforbruket til ca. 20.000 leiligheter.

Olav Thon Gruppen eier og forvalter over 100 kjøpesentre i Norge og Sverige, blant annet Norges største kjøpesenter, Sandvika Storsenter, og Nordby Shoppingcenter like ved Svinesund. Olav Thon Gruppen har ca. 500 næringseiendommer i sin portefølje og mer enn 70 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam.

Nordisk partner

Entelios kjøpte i 2017 Telge Kraft i Sverige, og har i dag kontorer både i Norge og Sverige.

– For hele vår nordiske organisasjon er det et solid kvalitetsstempel at Olav Thon Gruppen har valgt å inngå en flerårig nordisk avtale med oss, sier Harald Steinsholt, leder for forretningsutvikling i Entelios.

Han trekker frem energileverandørens lange erfaring med å levere svært konkurransedyktige strømpriser til store aktører i Norden som en viktig årsak til at valget falt på dem.

– Vårt mål har i flere år vært å redusere våre kunders energikostnader ved å selge og forvalte energi tilpasset deres behov. Det sammen med vår integrerte nordiske modell tror jeg teller positivt for oss i anbud som dette, sier Steinsholt.

Omfatter kjøpesenter og næringseiendom
– Olav Thon Gruppen har gjennom en felles tilbudskonkurranse inngått avtale med to strømleverandører, hvorav Entelios er en av disse. Enteliosleverer strøm til mange av Olav Thon Gruppens eiendommer i Norge og Sverige, og avtalen omfatter både kjøpesenter og næringseiendom, sier teknisk fagsjef i Olav Thon Gruppen, Ole-Martin Moe.