Notice This website is under construction.

Norges største offentlige energiavtale

Alle norske helseforetak er for første gang samlet under én energiavtale. Avtalen har en verdi på 4 milliarder kroner, og gjelder både forvaltning og levering av strøm.

– Dette er første gang alle norske sykehus er under én og samme avtale. Dette antas å være blant de virkelig store vare- og tjenestekontraktene i offentlig sektor på driftssiden. Norske sykehus er helt avhengig av en trygg strømleveranse og god forvaltning, sier innkjøpsrådgiver i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester, Per Scott Olsen. Han har vært prosjektleder i anskaffelsen. I forrige periode hadde regionene Nord, Midt og Vest felles avtale, mens Sør-Øst hadde egen avtale.

Volumet er estimert til 950 GWh i året. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til i overkant av 100.000 leiligheter. Til sammenligning er det like mange leiligheter som i Bergen og Stavanger kommune til sammen. Strømmen skal fordeles på 1.500 anlegg på alle landets sykehus. Inklusive opsjoner kan kontrakten potensielt vare frem til 2023.

Transparent

Olsen trekker frem pris, løsningsforslag og kompetanse som de avgjørende faktorene for at Entelios ble valgt som leverandør i anbudskonkurransen. I begrunnelsen for tildelingen er det blant annet lagt vekt på Entelios sine løsninger for å redusere strømforbruk og effektuttak, og selskapets transparente system for energi- og valutahandel. 

– Entelios vant konkurransen basert på tilbudets kvalitet og pris. Alle etterspurte elementer var omtalt, forklarer Olsen.

– Sykehusene blir en av de største kundene til Entelios, og vi er veldig fornøyde med å ha landet denne avtalen. Vi har gjennom mange år utviklet vår kompetanse innen forvaltning og energitjenester, og dette tar vi som en bekreftelse på at vi treffer godt i markedet. Norske sykehus jobber for liv og helse, og strømforsyningen er en sentral del av infrastrukturen på sykehuset. Vi er veldig ydmyke over ansvaret vi har blitt tildelt med dette anbudet, og vi gleder oss til at avtalen trer i kraft på sensommeren, sier administrerende direktør i Entelios, Atle Knudsen.