Notice This website is under construction.

Lindex setter nye trender – både i mote og miljøvalg

Lindex er et av Europas ledende moteselskaper. Det voksende selskapet er dessuten et forbilde når det gjelder å ta ansvar i miljø- og klimaspørsmål i detaljhandelen. Samarbeidet med strømleverandøren Entelios sprer positiv energi og bidrar til å styrke Lindex sitt varemerke og omdømme i innsatsen for en bærekraftig framtid.

Lindex har et sterkt engasjement i miljøspørsmål. Selskapet driver e-handel og ca. 460 butikker i 18 markeder. Gjennom samarbeid med globale moteplattformer har Lindex dessuten salg på nett over hele verden.

Entelios er spesialist på forvaltning og handel med strøm og er med det en viktig medspiller for Lindex. De to selskapene har etablert et velfungerende samarbeid for å forsyne Lindex’ anlegg i Norden med strøm.

Lindex verdsetter og synes det føles ekstra trygt at Entelios er godkjent av Finansinspektionen og tar seg av innkjøp av klimavennlige energiløsninger som uavhengig part. Samordning av nettfakturaer er en annen, administrativ tjeneste som forenkler og blir satt pris på i en butikkjede med sentral ledelsesorganisasjon.

Lindex verner om miljøet og stiller seg bak de globale bærekraftsmålene.

Vi har formulert et bærekraftsløfte, nemlig å yte et positivt bidrag for fremtidige generasjoner, og klimaspørsmålet er en viktig del av dette. I arbeidet med å redusere CO2-utslippene våre med 50 prosent innen 2030 er Entelios en viktig samarbeidspartner, forklarer Anna-Karin Dahlberg, sjef for bærekraft i AB Lindex.

Anna rundt bilde.png

Entelios har mange kompetanseområder og bidrar med en rekke ulike tjenester som passer som hånd i hanske med Lindex’ miljøstrategi og energieffektiviseringsprogram.

– Av våre mange kunder i detaljhandelen er Lindex en av de mest engasjerte og målbevisste når det gjelder strømmarkedet, både med tanke på muligheter og modeller for effektivisering – for eksempel med fakturasamordning og alternativene vi tilbyr innen fornybare energikilder, forteller Mattias Grafford, Key Account Manager i Entelios.

– Vi vokser i takt med våre kunder i markedene de opererer i, og det er veldig inspirerende å få være en del av Lindex sin stadig mer positive bærekraftsutvikling, sier han.