Notice This website is under construction.

Lillemarkens kjøpesenter har stabile lave kostnader med Fondskraftsavtale hos Entelios

Lillemarkens er et selvstendig, privateid kjøpesenter som ligger midt i Markensgata i Kristiansand, med 30 butikker og spisesteder. I følge daglig leder Fredrik Hodne er det viktig for Lillemarkens å være miljøbevisste, som er en av grunnene til at de ønsket Entelios som sin kraftleverandør.

Fredrik Hodne, daglig leder av Lillemarkens

«Det er viktig for oss å ha en bærekraftig leverandør som kan hjelpe oss med kjøp av opprinnelsesgarantier for at våre bygg skal være så grønne som mulig» sier Hodne.


Kraftkjøp med opprinnelsesgaranti bidrar til at produksjon av fornybar energi blir finansiert, samtidig som etterspørselen etter fornybar energi øker. En opprinnelsesgaranti er et finansielt bevis på at det produseres like mye strøm basert på fornybare kilder som den strømmen man kjøper selv. Entelios er en av Nordens største innkjøpere av opprinnelsesgarantier.

«På lik linje med å være miljøbevisste er det viktig for oss å minimere risikoen for våre leietakere. På bakgrunn av dette har vi benyttet oss av Fondskraft i mange år»


Lillemarkens har vært hatt avtalen Fondskraft i nesten 20 år, en avtale som ble gjort med Torjesen Jernvare AS og er den kunden som har hatt Fondskraft lengst hos Entelios.


Fondskraft er vår strømavtale skreddersydd for små og mellomstore bedrifter, som ønsker forutsigbarhet og faste priser. Fondskraft har i mange år levert en prisgunstig avtale for våre kunder. Strømregningen har samme pris hver måned, og ved årets slutt avregner vi resultatet. Med Fondskraft unngår også din bedrift å motta månedlig fastbeløp på toppen av strømprisen.


«Vi som gårdeier og som drifter kjøpesenter og parkeringshus er opptatt av å holde felleskostnadene så lave som mulig slik at vi i Lillemarkens opprettholder et konkurransefortrinn»


Med en fondskraftsavtale sikrer Hodne og Lillemarkens forutsigbarhet til sine leietakere ved å vite hva de går til og ved å slippe de høye toppene i markedet.


«Vi har et nokså stabilt forbruk i våre lokaler, og med fondskraftsavtalen er det lettere å budsjettere per år og fremover. Det gir stabilitet»