Notice This website is under construction.

Kommunene på Østlandet velger Entelios

Publiseringsdato

25 Jan, 2022

20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.

Asker og Bærum kommune og Drammen Eiendom KF er blant de 20 som er en del av energiavtalen. Avtalen har en verdi på ca. 268 millioner kroner, og omfatter både strøm og porteføljeforvaltning. Det er Entelios som er valgt som leverandør.  

– Vi skal levere 350 GWh i året, noe som gjør den til en av de største kommunale avtalene i Norge. Det er en prestisjefylt kontrakt som vi ser frem til å levere på, sier administrerende direktør i Entelios, Atle Knudsen. 350 GWh tilsvarer årsforbruket av strøm til 35.000 leiligheter, noe som utgjør alle leilighetene i Stavanger, Drammen og Tromsø til sammen.

I tildelingsbrevet heter det at Entelios sitt tilbud er mest fordelaktig i henhold til de økonomiske tildelingskriteriene, og Entelios får toppscore på både forslag til risiko- og strategidokument, faglig kompetanse og erfaring og plan for implementering av avtalen.


Inklusive opsjoner kan avtalen vare frem til 2026, med oppstart senest 1. januar 2020. 


Avtalens omfang

Avtalen omfatter Asker kommune, Bærum kommune, Bærum kommunale eiendomsselskap AS, Drammen Eiendom KF, Eiker Eiendomsutvikling AS, Hurum eiendomsselskap KF, Hurum havner KF, Hurum kommune, Kongsberg kommunale eiendom KF, Lier kirkelig fellesråd, Lier Eiendomsselskap KF, Lier kommune, Nedre Eiker kommune, Røyken Eiendom AS, Røyken kommune, Svelvik kommune, Viva IKS, Øvre Eiker kirkelig fellesråd, Øvre Eiker kommune, Øvre Eiker kommunale eiendom KF. I forbindelse med ny, fremtidig kommunestruktur har Stortinget har vedtatt sammenslåing av flere av disse kommunene fra 01.01.2020.