Notice This website is under construction.

Våre kunder

Vi har ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger). Dette gjør oss til den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med andre kunder.

Gorines har bygget fremtidens fabrikk ved Lillesand

Gorines har bygget en av Norges mest innovative fabrikker, som legger til rette for bærekraftig produksjon av kvalitetsmat. Gjennom Entelios får Gorines hjelpen de trenger for å både redusere kostnader og miljøpåvirkning - i...

read more
Dynea får betalt for ikke å bruke strøm

Dynea får betalt for ikke å bruke strøm

Dynea bruker mye elektrisitet, men kan også bruke andre energikilder for å produsere damp. Fleksibiliteten tjener selskapet gode penger på. - Vi er villige til å kutte strømforbruket vårt i perioder med høy belastning i strømnettet. Vi får da betalt for at strømmen...

read more
Ny kraft til Olav Thon Gruppen

Ny kraft til Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen har inngått en treårig avtale med Entelios som årlig skal levere 190 GWh til selskapets bygg i Norge og Sverige. Dette tilsvarer årsforbruket til ca. 20.000 leiligheter. Olav Thon Gruppen eier og forvalter over 100 kjøpesentre i Norge og Sverige,...

read more
Kommunene på Østlandet velger Entelios

Kommunene på Østlandet velger Entelios

20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler. Asker og Bærum kommune og Drammen Eiendom KF er blant de 20 som er en del av energiavtalen. Avtalen har en verdi på ca. 268...

read more
DNB ser markante forventninger til eget miljøavtrykk

DNB ser markante forventninger til eget miljøavtrykk

På verdensbasis står selskaper i kommersiell og industriell sektor for to tredjedeler av verdens energibruk. Dersom disse sektorene står bak en økende etterspørsel etter fornybar energi, vil dette føre til en akselerasjon mot en lav-karbonøkonomi på det globale...

read more
Strøm fra Entelios er enda billigere for oss

Strøm fra Entelios er enda billigere for oss

Som bedriftseier er det viktig for Beate Spartveit å kutte utgifter der det er mulig. Derfor slo hun til på strømtilbudet fra Coop og Entelios. – Da jeg fikk epost fra Coop om det nye strømtilbudet, ble jeg interessert med en gang. Jeg sammenlignet med vår...

read more
Telenor velger Entelios som strømleverandør

Telenor velger Entelios som strømleverandør

Entelios skal levere strøm til over 13.000 anlegg, deriblant alt fra Telenors mobilmaster og kontorbygg over hele landet. Overtakelsen er en av de mest komplekse på det norske strømmarkedet. Avtalen som omfatter både strøm og energitjenester har et årlig forbruksvolum...

read more
Norges største offentlige energiavtale

Norges største offentlige energiavtale

Alle norske helseforetak er for første gang samlet under én energiavtale. Avtalen har en verdi på 4 milliarder kroner, og gjelder både forvaltning og levering av strøm. – Dette er første gang alle norske sykehus er under én og samme avtale. Dette antas å være blant de...

read more