Notice This website is under construction.

Bekymringsfri Energibesparelse med Entelios

Visste du at i mars 2022 startet Entelios opp et nytt pilotprosjekt der målet er å hjelpe våre kunder med bevisstgjøring, kontroll og bedre innsikt i sitt forbruk?

Med Bekymringsfri Energibesparelse kan din bedrift implementere moderne og pålitelig teknologi for å styre og spare på energiforbruket. Målet er å analysere nåværende strømforbruk ved hjelp av verktøy og tjenester for automatisk reduksjon av energikostnader og forbruk. Gjennom Bekymringsfri Energibesparelse ønsker Entelios å sikre at din bedrift på en lønnsom og miljøvennlig måte får bedre oversikt over utgiftene.

Vi har tatt en prat med Roy Fossdal i CG Glass Vennesla som har vært en del av pilotprosjektet i litt over et år.

Som følge av den erfaringen de har gjort seg gjennom piloten, har de besluttet å ta tjenesten med seg videre etter at piloten er endt.

«Samarbeidet med Entelios om Bekymringsfri Energibesparelse har gitt oss muligheten til å se på vårt strømforbruk med litt annet blikk. Vi har fått brutt ned forbruket fordelt på avdelinger og helt ned på enkelte maskiner, sett på når på døgnet forbruket er størst og hvordan vi kan unngå de høye toppene i løpet av døgnet, uka og måneden.» sier Fossdal.

Det har blitt installert flere undermålere for å gi en mer konkret oversikt over strømforbruket. Dette har gjort det mulig å kartlegge hva som bruker strøm og til hvilket tidspunkt forbruket er høyt. Ved å få spesifikk informasjon om forbruksmønsteret vil det være mulig å iverksette tiltak for å få ned unødvendig forbruk som kan være kostnadsbesparende og redusere klimaavtrykket til bedriften.

«Rapportene avdekket blant annet at vi hadde unødvendig stort forbruk av strøm i perioder utenom arbeidstid, som i helger, ferier osv.»

Piloten har vært et samarbeid mellom Entelios og Glitre energitjenester. Vi har etter omtrent 1 år med piloten aktiv hos flere kunder, besluttet å ta det videre til et aktivt produkt som vi nå ønsker å tilby flere kunder.

Entelios fant at dette ga kundene som deltok verdifull innsikt og potensiale for å gjøre konkrete endringer er reell.

Som Fossdal påpeker, er man som kunde ikke alene i arbeidet med å forstå og analysere forbruket, for så å finne de rette tiltakene som treffer best for bedriften.

«Det har vært svært nyttig å få tilgang til detaljerte rapporter over vårt forbruk og hjelp til analyse av disse sammen med profesjonelle rådgivere for å lære og forstå vårt forbruk bedre, å kunne tilrettelegge driften vår deretter.»

Er du interessert i å lære mer om Bekymringsfri Energibesparelse og om det kan være aktuelt for din bedrift? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat på support.norway@entelios.com.