LOS Max Guard

LOS Max Guard er løsningen for bedrifter som synes det er vanskelig å ha kontroll på nettleiekostnaden knyttet til effektopper.

Effekt er resultatet av hvor mye strøm bedriften bruker samtidig. Jo flere elektriske enheter som er på, desto høyere er effekten. Ved høy effekt øker også tariffkostnaden fra nettselskapet.
Max Guard hjelper bedriften til å begrense effekttariffen ved å kontrollere strømbelastningen.

Kontaktperson for LOS Max Guard Energistyring

Svein Bognar

Svein Bognar

Salgssjef Energitjenester