Notice This website is under construction.

Vårt miljøbidrag 

Vi på Entelios jobber hardt for å finne innovative løsninger som kan reduserere våre kunders karbonavtrykk. 

Entelios’ mål er å være våre kunders viktigste bidragsyter mot en bærekraftig fremtid.

Vi jobber aktivt for å redusere vårt eget utslipp, samtidig som vi har ønsker å hjelpe kundene våre å redusere sitt Co2-fotavtrykk.

Entelios jobber aktivt med å redusere våre jobbreiser via fly og bil, og forsøker å redusere strømforbruket på alle våre kontorlokaler.

Vi fokuserer på å øke salg av fornybar energi fra vind- og solkraft, og ved å øke salget av opprinnelsesgarantier.

 

Våre miljøinnsatser

Fra forbruker til produsent

Vasakronan med mål om klimanøytralitet i 2030

I tillegg til innkjøp og levering av kraft påtar Entelios seg ansvaret for porteføljeforvaltning, fleksibilitetstjenester og håndtering av solcelleprodukter. Vasakronan har flere solcelleanlegg, og strømmen som produseres går via Entelios til eiendomsselskapets egne anlegg. Det største er solcelleparken i Uppsala, som produserer 5 GWh/år. 

Entelios

Innkjøp av fornybar energi

Schenker satser på bærekraft i en stadig voksende bransje

Med et forbruk på 31 GWh/år prioriterer Schenker at deres kraft skal komme fra fornybare energikilder. Entelios har hjulpet Schenker å sikre prisene over flere år fremover, og at kraften som leveres blir produsert av enten vind- eller vannkraft.  

 

Redusere kraftforbruket

Hennig-Olsen Is bidrar til det lokale strømnettet gjennom fleksibilitetsløsninger

Gjennom grundige analyser og fysisk befaring hos Hennig-Olsen Is kom man frem til at både elkjeler, steamkjeler og fryseri kunne reguleres uten at det ville gå på bekostning av produksjonen. Dette hjalp dem å spare på deres kostnader, og i tillegg bidrar reguleringen positivt på det lokale strømnettet. 

Entelios

Produksjon av fornybar energi

Entelios hjelper Egby vindpark å selge produsert kraft

Egby vindpark produserer rundt 14 GWh/år og bruker Entelios til å selge kraften de produserer til karftmarkedet. Egby setter pris på at Entelios er en kreativ og tilgjengelig partner i et raskt endrende marked.