Notice This website is under construction.

Fysisk handel og porteføljeforvaltning

Strømprisene endrer seg hele tiden, og påvirkes av mange faktorer i markedet. Vi hjelper deg å kontrollere og håndtere risiko i kraftmarkedet, og legger frem en strategi som gir deg riktig balanse mellom forutsigbarhet og lave kostnader.

Entelios har i 25 år hjulpet våre kunder til stabile og forutsigbare priser i et komplekst og skiftende kraftmarked. Sammen skreddersyr vi en strategi, som legges etter deres preferanser for å oppnå deres mål knyttet til innkjøp av kraft. Konseptet som kjennetegnes av høy fleksibilitet går ut på å sikre større eller mindre deler av kundens fremtidige kostnader i et stigende marked, samtidig som man har muligheten til å følge med på markedet og tilpasse sikringsnivåene i et fallende marked.

Portefoljeforvaltning

Dedikert forvaltningsteam

Vi er kjent for vår service, forvaltningsresultater og administrasjon. Dette bekreftes hvert år gjennom våre kundeundersøkelser.

Rådgivende eller diskresjonær forvaltning

Med en gjennomtenkt strategi som utgangspunkt, jobber forvalteren sammen med teamet sitt med å samle informasjon og analysere markedet slik at de tar de beste beslutningene. Noen kunder ønsker at Entelios tar beslutningene, mens andre ønsker å bruke Entelios som rådgivere og selv ha siste ordet.

Entelios sin rapporteringsplattform gir kunden en oversiktlig innsikt i kraftporteføljen og eksponeringsgraden, samtidig som man får svar på hvordan porteføljeforvaltningen utvikler seg. Samarbeidet kjennetegnes av hyppige møter hvor kunden, kundeansvarlig og porteføljeforvalteren går gjennom markedet og porteføljen, som sikrer at kunden er i trygge hender.

 

Nordens største forvaltningsteam

Du får en egen forvalter som er en del av Nordens største og mest erfarne forvaltningsteam. Vi jobber med å optimere deres kraftportefølje hver eneste dag. Vi har flere kontorer i Norden, så du finner alltid en forvalter som kjenner ditt marked. Vårt team kommer fra et stort fagmiljø som inkluderer porteføljeforvaltere, analytikere, metereologer, hydrologer i tillegg til klima- og miljøeksperter.

Oversiktlig rapportering, ingen skjulte kostnader

Motta oversiktlig rapportering av ditt eget strømforbruk, og få tips til hvordan du kan redusere det. Det er viktig for oss at forbruket rapporteres med full transparens og helt uten skjulte kostnader.

Spotpris eller fastpris

Mindre bedrifter med lavere forbruk har ikke nødvendigvis behov for aktiv overvåking av markedet eller bistand til forvaltning. Derfor tilbyr Entelios også spotprisavtaler for deg som vil følge svingningene i markedet, eller fastprisavtaler for deg som ønsker forutsigbarhet og kontroll. Uansett hvilken type avtale dere velger, kan du være sikker på at bedriften har et bærekraftig energiforbruk og dermed deltar i omstillingen til en grønnere, helelektrisk fremtid.

De store endringene verden trenger

Det er større bedrifter – offentlige som private, som står for størsteparten av energiforbruket i samfunnet. Derfor er det også her de strukturelle endringene vil ha størst innvirkning på en bærekraftig fremtid.

Entelios kan med diskresjonær eller rådgivende forvaltning veilede bedriften mot den mest lønnsomme og bærekraftige strømforsyningen på markedet. Slik kan din bedrift bidra til å redusere karbonbasert energiforbruk.

En aktiv bidragsyter

Stadig flere kunder og samarbeidspartnere både ønsker og krever at bedrifter forutsetter en miljøvennlig drift. En grønn bedrift er ikke bare en attraktiv partner, men har også mulighet til å bli en hjørnestein på vei mot et bærekraftig skifte i et større, globalt perspektiv.

Om bedriften også implementerer innovativ teknologi for å sikre smartere forbruk, eksempelvis batteriparker eller solcellepaneler, kan et overskudd av kraftproduksjonen kommersialiseres og selges tilbake til strømnettet. Slik kan bedriften både tjene på kraftproduksjonen og indirekte hjelpe andre bedrifter mot et mer bærekraftig energiforbruk.

Velg din virksomhets forbruk for mer tilpassede løsninger.

Test

Placeholder

Mindre enn 1 miljon kWh i årsforbruk

Placeholder

Over 1 miljon kWh i årsforbruk

Placeholder

Våre strøm og forvaltningskonsept

Entelios har utviklet en innovativ modell som gir deg som kunde muligheten til å velge en avtale som er tilpasset den grad av sikkerhet du ønsker. Les mer om våre 3 løsninger her:

 Spot

Med spotpris får du en avtale som følger markedsprisen time til time, noe som historisk sett gir lavere priser over tid. Avtalen passer for deg som ikke har behov for forutsigbarhet.

 • Full oversikt over eget forbruk på Mine sider​
 • Ingen bindingstid

Fondskraft

Den beste måten å få full kontroll og forutsigbarhet på​ Gir muligheten til å fryse strømprisen i en forhåndsavtalt periode.

 • Full oversikt over eget forbruk på Mine sider​
 • Ingen overraskelser: Strøm til den samme prisen hele året​
 • Enkelt og trygt for bedrifter

Smartkraft
Våre profesjonelle kraftforvaltere følger markedet for deg. Avtalen har vist seg svært lønnsom for våre kunder over flere år.

  • Full oversikt over eget forbruk på Mine sider​
  • Kontinuerlig overvåking av beste spotpris i ditt område​
  • Ingen bindingstid
  • Vi deler overskuddet fra handelen på kraftmarkedet med din bedrift
  • Eksperthjelp fra fagfolk og jevnlig rapportering

  Våre strøm og forvaltningskonsept

  Entelios har utviklet en innovativ modell som gir deg som kunde muligheten til å velge en avtale som er tilpasset den grad av sikkerhet du ønsker. Les mer om våre  løsninger her:

  Porteføljeforvaltning

  Entelios’ porteføljeforvaltningskonsept har i 25 år hjulpet kunder med å oppnå lave og stabile priser i et strømmarked som stadig vekk forandrer seg. Sammen skreddersyr vi en strategi ut i fra deres preferanser, slik at dere oppnår deres mål med strømavtalen. Vårt forvaltningskonsept hjelper kunder med å oppnå lave og stabile priser i et strømmarked som stadig vekk forandrer seg. Porteføljeforvaltning er kjent for å gi en høy grad av fleksibilitet. Det går ut på å sikre større eller mindre deler av deres fremtidige kostnader i et stadig økende marked innenfor strategiens rammer. Samtidig får dere muligheten til å være fleksible og tilpasse sikringsnivåene i et fallende marked.

  Marked

  En strategi som gir lav til middels grad av forutsigbarhet. Muligheten til å følge markedsbevegelsene i både stigende og fallende marked.

  • Full oversikt over eget forbruk på Mine sider​
  • 50% sekringsgrad i leveringsperioden.

  Balansert

  En strategi som gir lav til middels grad av forutsigbarhet. Muligheten til å følge markedsbevegelsene i både stigende og fallende marked. Passer kunder som ønsker mer stabilitet men tåler noe variasjon i prisene / budsjettering.

   

  • Full oversikt over eget forbruk på Mine sider​
  • 80% sekringsgrad i leveringsperioden.

  Budsjett

  En strategi som har en svært høyere grad av forutsigbarhet. Mulighet for å følge markedsbevegelsene i både stigende og fallende marked. Porteføljen vil være fullt finansielt prissikret i leveranseperioden / budsjettåret.

  • Full oversikt over eget forbruk på Mine sider​
  • 100% sekringsgrad i leveringsperioden.

  Spot

  Med spotpris får du en avtale som følger markedsprisen fra time til time, dette er historisk sett gir lavere pris over tid . Avtalen passar for deg som ikke har behov for forutsigbarhet.

   

  • Full oversikt over eget forbruk på Mine sider​
  • Ingen bindingstid

  Se hvordan vi kan hjelpe din din bedrift

  For våre kunder vil en aktiv eller rådgivende porteføljeforvaltning ikke bare være tidsbesparende – det gir også større fleksibilitet på kraftmarkedet. Sørg for at bedriften alltid benytter fornybare energikilder, samtidig som kostnadene reduseres. Kontakt en av våre rådgivere for å se hvordan vi kan bistå din bedrift. Vi hjelper deg gjerne.