Notice This website is under construction.

Energitjenester

Vi tilbyr smarte energitjenester og teknologi skreddersydd for din bedrift, klimastrategier og veiledning i kraftmarkedet du er en del av.

Våre energitjenester er bygget på kundeløftet vårt om å være kundens viktigste bidragsyter til en bærekraftig fremtid. Vi tar dette kundeløftet på alvor og ønsker å hjelpe kundene våre med å bruke mindre strøm, bruke den smart, og få betalt for strøm og kapasitet som ikke brukes. Ved å samle teknologi, kunder og marked innenfor kundens rammer finner vi innovative løsninger som hjelper kundene å redusere energikostnadene samtidig som man senker CO2-avtrykket sitt og gjør grønne fremskritt med svarte tall i regnskapet.

Strømtjenester

Ditt viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid

For Entelios er innovasjon og teknologiske løsninger som bidrar til bærekraft, viktige elementer i virksomheten. Entelios har som mål å være kundens viktigste bidragsyter til en bærekraftig fremtid. Ved å tilby ren energi, spisskompetanse og teknologi ønsker Entelios å gjøre sine kunder i stand til å bli ledende innen klimavennlige energiløsninger. Konseptet med å være en innovativ og langsiktig energipartner er basert på et ønske om å hjelpe kundene med å bruke strøm smartere, redusere de totale energikostnadene, redusere CO2-avtrykket og skape nye inntektsstrømmer.

 

Fleksibilitet

Placeholder

Solcelle

Placeholder

Batterier

Placeholder

Energistyring

Placeholder

Ladestolper

Placeholder

Solceller tak

Fleksibilitetstjenester for bedrifter

Vi tilbyr kundene våre muligheten til å selge sin evne til å være fleksibel og skape en inntekt ved å i korte perioder redusere eller øke strømproduksjon eller strømforbruk. Din evne til å være fleksibel bidrar til å sikre stabilitet og pålitelighet og minimere risikoen for strøm- og kapasitetsmangel hos både netteier og hos Statnett. Dette kan oppnås ved å selge bedriftens fleksibilitet på lokale fleksibilitetsmarkeder, støttetjenester og til utbedringstiltak.

Ved å levere fleksibilitet kan du justere energiforbruket eller produksjonen, noe som kan redusere behovet for fossilt brensel og bidra til mer bærekraftig energibruk. Ved å levere fleksibilitet kan du også bidra til å skape et mer stabilt strømnett og redusere risikoen for avbrudd i strømforsyningen. I tillegg kan du få en ekstra inntektskilde ved å delta i markedet for støttetjenester og selge din fleksibilitet til det norske nettet.

Som en ledende leverandør av fleksibilitetstjenester kan vi i Entelios hjelpe deg med å selge din fleksibilitet ved å aktivere og administrere dine fleksible ressurser, som energilagringssystemer, elektriske kjøretøy, eiendom og industrielle prosesser.

Hvorfor er det behov for fleksibilitet?

Med en økende andel fornybar energiproduksjon og et voksende behov for energi, blir fleksibilitet helt avgjørende for å sikre stabilitet og pålitelighet i energiforsyningen. Samtidig bidrar vi til å oppfylle de klimamål som er satt. Gjennom å anvende fleksibilitet kan man optimalisere strømnettet og minimere risiko for brudd i strømforsyningen, og samtidig ta ned C02 utslippet.

Balansering og avlastning av strømnettet

Balanserende og avlastende tiltak retter seg mot tjenester som er nødvendige for å opprettholde en sikker og stabil drift av strømnettet, disse tjenestene omfatter blant annet frekvensregulering.

Frekvensregulering handler om å holde balansen i strømnettet konstant. Dette gjør man ved å justere produksjon etter real-time forbruk, med andre ord – det tilføres like mye energi inn i nettet som blir forbrukt til enhver tid. Dette er viktig for å opprettholde en sikker og pålitelig strømforsyning.

I Norge er det Statnett som har ansvaret for å koordinere dette slik at man sikrer balanse i kraftsystemet. For å håndtere forstyrrelser og ubalanse bruker Statnett markedsbaserte støttetjenester som balanseres ved hjelp av budgivning.

Lokale fleksibilitetsmarked

Lokale fleksibilitetsmarked er markedsplasser der kraftprodusenter og forbrukere kan tilby sin fleksibilitet, enten av egen produksjon eller sitt forbruk. Disse fleksibilitetsmarkedene er bygd opp for å utnytte kraften effektivt, avlaste strømnettet, og for å best mulig integrere fornybar energi gjennom å balansere produksjon og forbruk.
Eksempelvis kan forbrukere og produsenter legge inn bud på å senke sitt forbruk eller øke sin produksjon på utvalgte tider av døgnet. Det er videre netteier som frigjør kapasiteten i det lokale nettet, basert på handelen på fleksibilitetsmarkedet.

Gjennom å muliggjøre mer effekt og smartere bruk av energi på lokalt nivå, kan det lokale fleksibilitetsmarked bidra til å minske belastningen på nettet og man kan unngå kostbare utbedringer/oppgraderinger. 

Entelios hjelper sine kunder med deltakelse i fleksibilitetsmarkedet, enten som konsument eller produsent. Gjennom deltakelse på lokale fleksibilitetsmarked kan Entelios hjelpe kunder å minske sine energikostnader, øke sin energieffektivitet og bidra til et mer bærekraftig forbruk.

Fleksibilitetsressurser

Det er flere ressurser og tjenester som kan bidra til avlastning av strømnettet og til det lokale fleksibilitetsmarkedet.

1. Industrielle produksjonsprosesser: Mange industrier kan være fleksible i sitt energiforbruk gjennom å justere produksjonsprosesser.
2. Varme og kjølesystem: Bygninger og anlegg kan være fleksible i sitt energiforbruk gjennom å justere varme og kjøling etter behov.
3. Fornybar energiproduksjon: Sol- og vindkrafts produksjon kan være fleksible i sin produksjon gjennom å justere produksjonen i korte perioder.
4. Energilagring: Batterier og andre former for lagring av energi kan gi fleksibilitet ved tilpassing av lading og utlading av lagringsmediumet.
5. Elektrisk transport: Elbiler og andre elektriske transportmidler kan være fleksible i sin ladeprosses gjennom å lade i perioder med lav etterspørsel av energi og deretter dele sin energikapasitet i perioden hvor det er høy etterspørsel.

Slik fungerer det:

Entelios hjelper med å identifisere fleksibilitetsressurser i din bedrift og selger denne fleksibilitet for deg. Din bedrift blir økonomisk kompensert for å stille fleksibiliteten til disposisjon, uavhengig om kapasiteten blir brukt eller ikke.

1. Identifisere fleksible ressurser: For å kunne levere fleksibilitet må du identifisere de ressurser som kan benyttes. Det kan være alt fra elektriske kjøretøy og energilagringssystemer til industrielle prosesser.
2. Installasjon av hardwear: For å kunne vite hvor mye fleksibilitet som kan leveres og når den leveres, må vi ha innsikt i din effekt og frekvens. Vår installasjon brukes også for å verifisere at du har levert fleksibilitet som er avtalt.
3. Bruk av Entelios-platform: For å kunne delta i markedet for støttetjenester innlemmes du i Entelios sin plattform, hvor vi henter inn og håndterer fleksibiliteten.
4. Prequalification: Entelios kvalifiserer dine ressurser og sikrer at de oppfyller alle tekniske krav.
5. Budgivning: Når ressurserene har blitt godkjent på en prequalification, håndterer Entelios markedshandelen og budgivning i de ulike markedene.                             
6. Betaling: Du får betalt for de timer du har stilt til disposisjon i fleksibilitetsmarkedet. Betalingen vil variere, basert på volum som er levert og hvilke marked ressursene dine har deltatt på.

Du kan allerede nå få en oppfatning av hvilke marked du kan delta på. Gjennomfør vår test og se allerede i dag hvordan du kan gå i gang med fleksibilitet, eller kontakt oss nedenfor.

Solceller tak

Solenergi og solcelleanlegg– lokal fornybar energi for fremtiden

Entelios tilbyr skreddersydde løsninger for å hjelpe bedrifter med å ta i bruk solenergi. Ved å ta disse grepene kan bedrifter redusere utslipp av klimagasser og samtidig spare energikostnader.

En lønnsom investering for bedriften din – solcelle bedrift

Solenergi er ikke bar en bærekraftig energikilde, men også en god investering for selskapet. Ved å bygge solkraftanlegg på byggets tak kan energikostnader reduseres og oppnå en høyere energiklasse samtidig som byggets verdi gjerne øker.»

Vi hjelper deg fra A til Å

Sammen med vår samarbeidspartner hjelper vi deg gjennom hele prosessen, og tilpasser solcelleanlegget etter dine forutsetninger og behov.
Entelios er opptatt av å tilby skreddersydde løsninger som passer for hver enkelt bedrift. Vi tilbyr derfor en analyse av bedriftens behov og potensiale før det legges frem konkrete forslag til løsninger. På denne måten kan vi være sikker på at bedriften din tar i bruk solenergi på en kostnadseffektiv måte.

5 gode grunner til å ta i bruk solceller

Bedrifter bør vurdere å ta i bruk solenergi av flere grunner. Her er noen:

1. Redusere kostnader: Solcelleanlegg kan bidra til å redusere bedriftens energikostnader på lang sikt. Bedriften kan produsere sin egen strøm lokalt ved hjelp av solenergi og redusere sitt behov for å kjøpe strøm, som også gir besparelser i nettleie, skatter og avgifter.
2. Bærekraftighet: Solenergi er en ren og bærekraftig energikilde som bidrar til å redusere bedriftens klimagassutslipp. Ved å ta i bruk solcelleanlegg, kan bedriften redusere sitt karbonfotavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid.
3. Konkurransekraft: Bedrifter som tar i bruk solcelleanlegg kan øke sin konkurransekraft ved å vise at de tar ansvar for klimaet og er opptatt av bærekraftighet. Dette kan være en viktig faktor for kunder som vurderer å gjøre forretninger med deg. For gårdeiere kan dette også bety forventet høyere leieinntekter da leiemarkedet viser tydelige tegn til høyere betalingsvilje for grønne bygg.
4. Utnytte takareal: Solkraftanlegg kan installeres på taket av næringsbygg. Man kan benytte et nåværende ubenyttet areal og i mange tilfeller oppnå både økt energiklasse og høyere leieinntekter som genererer ekstra inntekt.
5. Lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov: Dagens solcelleteknologi er robust, med lang levetid og har behov for lite vedlikehold. Dette gjør solcelleanlegg til en langsiktig og kostnadseffektiv investering for bedrifter.

Hvordan fungerer det i praksis?

I praksis analyserer vi først og fremst den enkeltes bedrifts energiforbruk, bygg- og takstruktur og muligheter for solcelleinstallasjon. På denne måten kan Entelios sammen med kunden finne den beste løsningen.

Entelios tilbyr finansieringsløsninger som gjør det enklere for bedrifter å komme i gang med solenergi. Vi fungerer også som rådgivere for å hjelpe kunden med å maksimere deres klimatiske bidrag og økonomiske oppsider.
Etter at solcelleløsningen er implementert, følger vi opp bedriften for å sikre at solcellepanelene fungerer optimalt og at bedriften oppnår ønskede resultater. Dette inkluderer regelmessig vedlikehold og oppføling for å sikre at solcelleanlegget fungerer som det skal og produsere maksimalt etter forholdene gjennom hele systemets levetid.

Entelios hjelper bedrifter til å ta bærekraftige valg

Vi tilbyr smarte strømtjenester skreddersydd for din bedrift, klimastrategier og veiledning i kraftmarkedet du er en del av. Ved å tilby energi, spisskompetanse og teknologi ønsker vi å gjøre våre kunder i stand til å bli ledende innen bærekraftige og lønnsomme energiløsninger. Gjennom å være en innovativ og langsiktig energipartner hjelper vi bedrifter med å bruke strøm smartere. Samtidig vil du redusere de totale energikostnadene, redusere CO2-avtrykket og skape nye inntektsstrømmer.

Tett oppfølging og energirådgiving

Entelios jobber tett med bedriftene for å sikre at solcelleanlegget fungerer optimalt og gir høyest mulig produksjon. Vi har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med å ta i bruk solcelleteknologi. Vi kan tilby skreddersydde løsninger og solcelleanlegg til din bedrifts forutsetninger.

Ta kontakt med oss

Er dette løsningen du søker for din bedrift? Ta kontakt med oss for å se nærmere på hva som kan passe din bedrift og hvilke tjenester hos Entelios dere kan benytte dere av.

Batterier som ressurs

Kombiner energilagring med egenprodusert fornybar energi. I samarbeid med batteri- og teknologileverandører sørger Entelios for at din virksomhet får et fleksibelt og grønt energiforbruk. Sørg for optimal utnyttelse, fleksibilitet i markedet og lønnsom drift. 

Fleksibilitet

Gjennomprøvde løsninger for deltagelse i ulike fleksibilitetmarked med nye inntektsstrømmer.

Grønt forbruk

Kombiner energilagring med egenprodusert fornybar energi og reduser ditt klimaavtrykk.

Teknologi

Samarbeid med ledende aktører for å oppnå ren, kostnadseffektiv og pålitelig energi.

Lønnsom

Optimal utnyttelse av batteriet sikrer høy lønnsomhet. Finansiering over strømavtale gjør løsningen enkel og sikker.

Energistyring og smart forbruk

Med Entelios kan bedriften implementere moderne og pålitelig teknologi for å styre og spare på energiforbruket. Vi leverer tjenester for automatisk reduksjon av energikostnader og forbruk, slik at din bedrift på en lønnsom og miljøvennlig måte får bedre oversikt over utgiftene.

Effektstyring

Smart løsning som overvåker og reduserer effektkostnader.

Energibesparelse

Avansert energiovervåkning for å kartlegge forbruk og redusere energikostnader.

Energistyring

Automatisk flytting av energiforbruk til timer med lav strømpris for reduserte kostnader.

Besparelsesgaranti

Energioptimalisering av bygg rettet mot SMB-kunder. Vi tilbyr besparelsesgaranti.

Ladestolper

Smart og effektiv elbillader

Entelios leverer komplett ladeinfrastruktur, enkelt skalerbar for flere ladestasjoner ved behov. Med effektiv lading, smart styring og finansiering av ladestasjoner fra 0 NOK vil din bedrift kunne møte det voksende behovet for ladeplasser på en kostnadseffektiv måte.

Effektiv lading

Sammen med vår samarbeidspartner har vi tatt frem et konsept som optimaliserer antallet ladeplasser for installert kapasitet.

Smart styring

Smart system for styring av ladetidspunkter og fleksibel betaling. Den daglige bruken håndteres i app.

Kostnadseffektiv

Doble ladeuttak per stasjon reduserer investerings- og installasjonskostnader.

Finansiering

Ladestasjoner fra 0 NOK ved finansiering over strømavtalen.

Se hvordan vi hjelper andre kunder med våre energitjenester

Intelligent strømstyringssystem gir Maarud full kontroll

For mange bedrifter utgjør nettleien en betydelig del av den totale strømkostnaden, og det kan derfor være mye å spare på å unngå effekttoppene. Gjennom grundige analyser avdekket Entelios at Maarud kunne spare store summer med fleksibilitetsløsninger - det viste seg...

Bekymringsfri Energibesparelse med Entelios

Visste du at i mars 2022 startet Entelios opp et nytt pilotprosjekt der målet er å hjelpe våre kunder med bevisstgjøring, kontroll og bedre innsikt i sitt forbruk? Med Bekymringsfri Energibesparelse kan din bedrift implementere moderne og pålitelig teknologi for å...

Entelios og Pixii inngår samarbeid om leveranse til støttetjenester og fleksibilitet fra energilagre

Entelios har inngått et samarbeid med Pixii om leveransen til støtte – og fleksibilitets tjenester. Samarbeidet vil gi en helhetlig løsning for leveranse til støttetjenester som kombinerer Entelios sin erfaring av energihåndtering og markedskunnskap, med Pixii sin...

Lerøy reduserer kostnader og forbruk uten at det går på bekostning av daglig drift

Lerøy leverer sjømat tilsvarende fem millioner måltider – hver dag! Menneskene hos Lerøy spiller en avgjørende rolle for å få til dette. Det samme gjør stabil krafttilførsel. Energiløsninger som ikke påvirker daglig drift var derfor et viktig fokus for Lerøy forut for...

Sidensjø vindkraftpark stabiliserer kraftnettet ved å ned-regulerer produksjonen

Sidensjø vindkraftpark i Sverige er godkjent som leverandør av FCR-D down tjenester og har allerede flere ganger støttet det nasjonale systemet ved å nedregulere sin produksjon. Hvis nødvendig har vindkraftparken mulighet til å redusere produksjonen i løpet av få...

Fiven gjør lønnsomme investeringer i fleksibel strømbruk

Fiven har gjort fleksibilitetsinvesteringer som gjør dem klare for fremtiden. Gjennom fleksibilitetsløsninger fra Entelios kan Fiven koble ut sine produksjonsovner i løpet av få minutter, og dermed delta i raskere kraftmarkeder. Fiven kan nå levere fleksibilitet raskt...

Gjennom fleksibilitetsløsninger gir Hennig-Olsen Is viktige bidrag til det lokale strømnettet

Et positivt samfunnsbidrag sto i fokus for Hennig-Olsen Is da de inngikk avtale om fleksibilitet gjennom Entelios. Fleksibilitetsløsningene hos Hennig-Olsen Is gjør at de både kan produsere 'Kremen av iskrem' og bidra til bedre kapasitet på det lokale strømnettet –...

Gorines har bygget fremtidens fabrikk ved Lillesand

Gorines har bygget en av Norges mest innovative fabrikker, som legger til rette for bærekraftig produksjon av kvalitetsmat. Gjennom Entelios får Gorines hjelpen de trenger for å både redusere kostnader og miljøpåvirkning - i tillegg til å tjene penger på energien de...

Dynea får betalt for ikke å bruke strøm

Dynea bruker mye elektrisitet, men kan også bruke andre energikilder for å produsere damp. Fleksibiliteten tjener selskapet gode penger på. - Vi er villige til å kutte strømforbruket vårt i perioder med høy belastning i strømnettet. Vi får da betalt for at strømmen...

  Stor kundeportefølje

  Vi har ansvar for en kundeportefølje på over 23 TWh – noe som tilsvarer årsforbruket til 1,3 millioner husstander. Dette gjør oss til den største energileverandøren for bedriftsmarkedet.

  Generer nye inntektsstrømmer

  Entelios hjelper bedriften med å optimalisere og kommersialisere strømforbruket. Oppdag nye inntektskilder med Entelios.

  Din lojale partner

  Vi tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for alle type bedrifter å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.