Notice This website is under construction.

Energiløsninger

Vi tilbyr smarte energitjenester og teknologi skreddersydd for din bedrift, klimastrategier og veiledning i kraftmarkedet du er en del av.

Våre energitjenester er bygget på kundeløftet vårt om å være kundens viktigste bidragsyter til en bærekraftig fremtid. Vi tar dette kundeløftet på alvor og ønsker å hjelpe kundene våre med å bruke mindre strøm, bruke den smart, og få betalt for strøm og kapasitet som ikke brukes. Ved å samle teknologi, kunder og marked innenfor kundens rammer finner vi innovative løsninger som hjelper kundene å redusere energikostnadene samtidig som man senker CO2-avtrykket sitt og gjør grønne fremskritt med svarte tall i regnskapet.

Strømtjenester
Ditt viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid

For Entelios er innovasjon og teknologiske løsninger som bidrar til bærekraft viktige elementer i virksomheten. Entelios har som mål å være kundens viktigste bidragsyter til en bærekraftig fremtid. Ved å tilby ren energi, spisskompetanse og teknologi ønsker Entelios å gjøre sine kunder i stand til å bli ledende innen klimavennlige energiløsninger. Konseptet med å være en innovativ og langsiktig energipartner er basert på et ønske om å hjelpe kundene med å bruke strøm smartere, redusere de totale energikostnadene, redusere CO2-avtrykket og skape nye inntektsstrømmer.

Ladestolper

Smart og effektiv elbillader

Entelios leverer komplett ladeinfrastruktur, enkelt skalerbar for flere ladestasjoner ved behov. Med effektiv lading, smart styring og finansiering av ladestasjoner fra 0 NOK vil din bedrift kunne møte det voksende behovet for ladeplasser på en kostnadseffektiv måte.

Effektiv lading

Sammen med vår samarbeidspartner har vi tatt frem et konsept som optimaliserer antallet ladeplasser for installert kapasitet.

Smart styring

Smart system for styring av ladetidspunkter og fleksibel betaling. Den daglige bruken håndteres i app.

Kostnadseffektiv

Doble ladeuttak per stasjon reduserer investerings- og installasjonskostnader.

Finansiering

Ladestasjoner fra 0 NOK ved finansiering over strømavtalen.
Entelios

Batterier som ressurs

Kombiner energilagring med egenprodusert fornybar energi. I samarbeid med batteri- og teknologileverandører sørger Entelios for at din virksomhet får et fleksibelt og grønt energiforbruk. Sørg for optimal utnyttelse, fleksibilitet i markedet og lønnsom drift. 

Fleksibilitet

Gjennomprøvde løsninger for deltagelse i fleksibilitetmarkeder med nye inntektsstrømmer.

Grønt forbruk

Kombiner energilagring med egenprodusert fornybar energi og reduser ditt klimaavtrykk.

Teknologi

Samarbeid med ledende aktører for å oppnå ren, kostnadseffektiv og pålitelig energi.

Lønnsom

Optimal utnyttelse av batteriet sikrer høy lønnsomhet. Finansiering over strømavtale gjør løsningen enkel og sikker.
Entelios

Fleksibilitet

Fleksibilitet handler om at nettselskaper betaler for at aktører justerer sin produksjon eller sitt forbruk i kortere perioder for å stabilisere strømnettet. Entelios er kundens partner og veileder gjennom hele prosessen for å muliggjøre fleksibilitet. Smarte reguleringer lar din bedrift delta i fleksibilitetmarkedet.

Ny inntektskilde

Tjen penger på å kortvarig justere ditt strømforbruk eller din strømproduksjon.

Smart teknologi

Standardiserte og automatiske løsninger. Deltagelse har ingen påvirkning på den daglige virksomheten.

Grønn fremtid

Gjennom å delta med fleksibilitet bidrar bedriften til en grønn omstilling og økt andel fornybar produksjon.

Kort tilbakebetaling

Med forventet høye inntekter blir investeringer lønnsomme med kort tilbakebetalingstid.
Entelios

Energistyring og smart forbruk

Med Entelios kan bedriften implementere moderne og pålitelig teknologi for å styre og spare på energiforbruket. Vi leverer tjenester for automatisk reduksjon av energikostnader og forbruk, slik at din bedrift på en lønnsom og miljøvennlig måte får bedre oversikt over utgiftene.

Effektstyring

Smart løsning som overvåker og reduserer effektkostnader.

Energibesparelse

Avansert energiovervåkning for å kartlegge forbruk og redusere energikostnader.

Energistyring

Automatisk flytting av energiforbruk til timer med lav strømpris for reduserte kostnader.

Besparelsesgaranti

Energioptimalisering av bygg rettet mot SMB-kunder. Vi tilbyr besparelsesgaranti.

Vi hjelper deg, dag etter dag

Energirådgivning: Drift effektivt og øk inntektene

Våre kunder har et varierende kraftforbruk, noe som igjen gir utslag på hvor omfattende deres klimastrategi behøver å være. Likevel har vi et felles mål om å alltid sikre mest mulig effektiv virksomhet – og samtidig øke inntektene tilknyttet strømproduksjon- og forbruk.

Vårt mål er å bli din fremste partner på veien mot et smartere og mer kostnadseffektiv forbruk. Derfor tilbyr vi rådgivende tjenester for et fleksibelt og smartere energiforbruk, aktiv overvåkning og de beste garantier for fornybar og bærekraftig produksjon og utslipp. Vi holder oss selvsagt alltid oppdatert på faget, slik at bedriften kan være sikker på at offentlige reguleringer og lover overholdes.

Stor kundeportefølje

Vi har ansvar for en kundeportefølje på over 23 TWh – noe som tilsvarer årsforbruket til 1,3 millioner husstander. Dette gjør oss til den største energileverandøren for bedriftsmarkedet.

Generer nye inntektsstrømmer

Entelios hjelper bedriften med å optimalisere og kommersialisere strømforbruket. Oppdag nye inntektskilder med Entelios.

Din lojale partner

Vi tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for alle type bedrifter å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Senk energikostnadene og tjen på overskuddet

Entelios hjelper deg med å optimalisere og kommersialisere strømforbruket. Bruk strømmen smartere, lagre til perioder med større forbruk eller selg tilbake til strømnettet ved overskudd.