Notice This website is under construction.

Energitjenester

Vi tilbyr smarte energitjenester og teknologi skreddersydd for din bedrift, klimastrategier og veiledning i kraftmarkedet du er en del av.

Våre energitjenester er bygget på kundeløftet vårt om å være kundens viktigste bidragsyter til en bærekraftig fremtid. Vi tar dette kundeløftet på alvor og ønsker å hjelpe kundene våre med å bruke mindre strøm, bruke den smart, og få betalt for strøm og kapasitet som ikke brukes. Ved å samle teknologi, kunder og marked innenfor kundens rammer finner vi innovative løsninger som hjelper kundene å redusere energikostnadene samtidig som man senker CO2-avtrykket sitt og gjør grønne fremskritt med svarte tall i regnskapet.

Strømtjenester

Ditt viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid

For Entelios er innovasjon og teknologiske løsninger som bidrar til bærekraft viktige elementer i virksomheten. Entelios har som mål å være kundens viktigste bidragsyter til en bærekraftig fremtid. Ved å tilby ren energi, spisskompetanse og teknologi ønsker Entelios å gjøre sine kunder i stand til å bli ledende innen klimavennlige energiløsninger. Konseptet med å være en innovativ og langsiktig energipartner er basert på et ønske om å hjelpe kundene med å bruke strøm smartere, redusere de totale energikostnadene, redusere CO2-avtrykket og skape nye inntektsstrømmer.

 

Fleksibilitet

Placeholder

Batterier

Placeholder

Energistyring

Placeholder

Ladestolper

Placeholder

Solceller tak

Fleksibilitetstjenester for bedrifter

Vi tilbyr kundene våre muligheten til å selge sin evne til å være fleksibel og skape en inntekt ved å i korte å perioder redusere eller øke din strømproduksjon eller strømforbruk. Din evne til å være fleksibel bidrar til å sikre stabilitet og pålitelighet og minimere risikoen for strøm- og kapasitetsmangel hos både netteier og hos Statnett. Dette kan oppnås ved å selge bedriftens fleksibilitet på lokale fleksibilitetsmarkeder, støttetjenester og til utbedringstiltak.

Ved å levere fleksibilitet kan du justere energiforbruket eller produksjonen, noe som kan redusere behovet for fossilt brensel og bidra til mer bærekraftig energibruk. Ved å levere fleksibilitet kan du også bidra til å skape et mer stabilt strømnett og redusere risikoen for avbrudd i strømforsyningen. I tillegg kan du få en ekstra inntektskilde ved å delta i markedet for støttetjenester og selge din fleksibilitet til norske nettet.

Som en ledende leverandør av fleksibilitetstjenester kan vi i Entelios hjelpe deg med å selge din fleksibilitet ved å aktivere og administrere dine fleksible ressurser, som energilagringssystemer, elektriske kjøretøy, eiendom og industrielle prosesser.

Hvorfor er det behov for fleksibilitet ?

Med en økende andel fornybar energiproduksjon og et voksende behov for energi, blir fleksibilitet helt avgjørende for å sikre stabilitet og pålitelighet i energiforsyningen. Samtidig bidrar vi til å oppfylle de klimamål som er satt. Gjennom å anvende fleksibilitet kan man optimalisere strømnettet og minimere risiko for brudd i strømforsyningen, og samtidig tar ned C02 utslippet.

Støttetjenester for balansering og avhjelpende tiltak

Støttetjenester for balansering og avhjelpende tiltak retter seg mot tjenester som er nødvendige for å opprettholde en sikker og stabil drift av strømnettet, disse tjenestene omfatter blant annet frekvensregulering.
Frekvensregulering handler om å holde balansen i strømnettet konstant. Dette gjør man ved å justere produksjon etter real-time forbruk, med andre ord – det tilføres like mye energi inn i nettet som blir forbrukt til enhver tid.
Dette er viktig for å opprettholde en sikker og pålitelig strømforsyning. I Norge er det Statnett som har ansvaret for å koordinere dette slik at man sikrer balanse i kraftsystemet.
For å håndtere forstyrrelser og ubalanse bruker Statnett støttetjenester og de er markedsbaserte. Det betyr at man ved hjelp av budgivning i de ulike markedene kan balansere ut.

Lokale fleksibilitetsmarkeder

Lokale fleksibilitetsmakreder er markedsplasser der produsenter og forbrukere kan by på fleksibilitet enten i produksjonen sin eller forbruket sitt. Markedene er etablert for å muliggjøre en effektiv bruk av energi, minske belastning på nettet og som støtte for integrering av fornybar energi. På  markedsplassen kan både forbrukere og produsenter eksempelvis by på å senke sitt forbruk eller øke sin produksjon på utvalgte tidspunkt gjennom døgnet, eller ved spesielle hendelser. Kanskje spesielt aktuelt gjennom vintermånedene. Det er videre netteier som frigjør kapasiteten i det lokale nettet, basert på handelen på fleksibilitetsmarkedet.

Gjennom å muliggjøre en mer effekt og smartere bruk a energi på lokal nivå, kan det lokale fleksibilitetsmarkeder bidra til å minske belastningen på nettet og man kan unngå kostbare utbedringer / oppgraderinger. Fleksibilitetsmarkedet kan også fungere som en støtte til integreringen av fornybar energi gjennom å balansere produksjon og forbruk.

Entelios hjelper sine kunder med deltakelse i fleksibilitetsmarkedet, enten som konsument eller produsent. Gjennom deltakelse på lokale fleksibilitetsmarkeder kan Entelios hjelpe kunder å minske sine energikostnader, øke sin energieffektivitet og bidra til et mer bærekraftig forbruk.

Fleksibilitetsressurser

Det finnes ressurser som kan være fleksible i energiforbruket og som kan by på in fleksibilitet til støttetjtenester eller til det lokale fleksibilitetsmakredet.
Her har vi noen eksempler:

1. Industrielle produksjonsprosesser: Mange industrier kan være fleksible i sitt energiforbruk gjennom å justere i prosesserer.
2. Varme og kjølesystem: Bygninger og anlegg kan være fleksible i sitt energiforbruk gjennom å justere arme og kjøling etter behov.
3. Fornybar energiproduksjon: Sol og vindkraft produksjon kan vøre fleksbile i sin produksjon gjennom å justere i produksjonen i korte perioder.
4. Energilagring: Batterier og andre former for lagring av energi kan gi fleksibilitet ved tilpassing av lading og utlading av lagringsmediumet.
5. Elektrisk transport: Elbiler og andre elektriske transportmidler kan være fleksible i sin energibruk gjennom å lade u perioder med lav etterspørsel av energi og siden dele sin energikapasitet i perioden hvor det er høy etterspørsel.

Slik fungerer det:

Entelios hjelper med å identifisere fleksibilitetsressurser i din bedrift og selger denne fleksibilitet for deg. Din bedrift blir økonomisk kompensert for å stille fleksibiliteten til disposisjon , uavhengig om kapasiteten blir brukt eller ikke.

1. Identifisere fleksible ressurser: For å kunne levere fleksibilitet må du identifisere de ressurser som kan benyttes. Det kan være alt fra elektriske kjøretøy og energilagringssystemer til industrielle prosesser.
2. Installasjon av hardwear: For å kunne vite hvor mye fleksibilitet som kan leveres og når den leveres, må vi ha innsikt i din effekt og frekvens. Vår installasjon brukes også for å verifisere at du har levert fleksibilitet som er avtalt.
3. Bruk av Entelios-platform: For å kunne delta i markedet for støttetjenester innlemmes du i Entelios sin plattform, hvor vi henter inn og håndterer til fleksibilitet.
4. Prequalification: Entelios kvalifiserer dine ressurser og sikrer at de oppfyller alle tekniske krav.
5. Budgivning: Når ressurserene har blitt godkjent på en pre-qualification, håndterer Entelios markedshandelen og budgivning i de ulike markedene.                              6. Betaling: Du får betalt for de timer du har stilt til disposisjon i fleksibilitetsmarkedet. Betalingen vil variere, basert på volum som er levert og hvilke markeder ressursene dine har deltatt på.

Du kan allerede nå få en oppfatning av hvilke markeder du kan delta på. Gjennomfør vår test og se allerede i dag hvordan du kan gå i gang med fleksibilitet eller kontakt oss nedenfor.

Batterier som ressurs

Kombiner energilagring med egenprodusert fornybar energi. I samarbeid med batteri- og teknologileverandører sørger Entelios for at din virksomhet får et fleksibelt og grønt energiforbruk. Sørg for optimal utnyttelse, fleksibilitet i markedet og lønnsom drift. 

Fleksibilitet

Gjennomprøvde løsninger for deltagelse i fleksibilitetmarkeder med nye inntektsstrømmer.

Grønt forbruk

Kombiner energilagring med egenprodusert fornybar energi og reduser ditt klimaavtrykk.

Teknologi

Samarbeid med ledende aktører for å oppnå ren, kostnadseffektiv og pålitelig energi.

Lønnsom

Optimal utnyttelse av batteriet sikrer høy lønnsomhet. Finansiering over strømavtale gjør løsningen enkel og sikker.

Energistyring og smart forbruk

Med Entelios kan bedriften implementere moderne og pålitelig teknologi for å styre og spare på energiforbruket. Vi leverer tjenester for automatisk reduksjon av energikostnader og forbruk, slik at din bedrift på en lønnsom og miljøvennlig måte får bedre oversikt over utgiftene.

Effektstyring

Smart løsning som overvåker og reduserer effektkostnader.

Energibesparelse

Avansert energiovervåkning for å kartlegge forbruk og redusere energikostnader.

Energistyring

Automatisk flytting av energiforbruk til timer med lav strømpris for reduserte kostnader.

Besparelsesgaranti

Energioptimalisering av bygg rettet mot SMB-kunder. Vi tilbyr besparelsesgaranti.

Ladestolper

Smart og effektiv elbillader

Entelios leverer komplett ladeinfrastruktur, enkelt skalerbar for flere ladestasjoner ved behov. Med effektiv lading, smart styring og finansiering av ladestasjoner fra 0 NOK vil din bedrift kunne møte det voksende behovet for ladeplasser på en kostnadseffektiv måte.

Effektiv lading

Sammen med vår samarbeidspartner har vi tatt frem et konsept som optimaliserer antallet ladeplasser for installert kapasitet.

Smart styring

Smart system for styring av ladetidspunkter og fleksibel betaling. Den daglige bruken håndteres i app.

Kostnadseffektiv

Doble ladeuttak per stasjon reduserer investerings- og installasjonskostnader.

Finansiering

Ladestasjoner fra 0 NOK ved finansiering over strømavtalen.

Se hvordan vi hjelper andre kunder med våre energitjenester

Gorines har bygget fremtidens fabrikk ved Lillesand

Gorines har bygget en av Norges mest innovative fabrikker, som legger til rette for bærekraftig produksjon av kvalitetsmat. Gjennom Entelios får Gorines hjelpen de trenger for å både redusere kostnader og miljøpåvirkning - i...

Dynea får betalt for ikke å bruke strøm

Dynea bruker mye elektrisitet, men kan også bruke andre energikilder for å produsere damp. Fleksibiliteten tjener selskapet gode penger på. - Vi er villige til å kutte strømforbruket vårt i perioder med høy belastning i strømnettet. Vi får da betalt for at strømmen...

Intelligent strømstyringssystem gir Maarud full kontroll

For mange bedrifter utgjør nettleien en betydelig del av den totale strømkostnaden, og det kan derfor være mye å spare på å unngå effekttoppene. Gjennom grundige analyser avdekket Entelios at Maarud kunne spare store summer med fleksibilitetsløsninger - det viste seg...

Lerøy reduserer kostnader og forbruk uten at det går på bekostning av daglig drift

Lerøy leverer sjømat tilsvarende fem millioner måltider – hver dag! Menneskene hos Lerøy spiller en avgjørende rolle for å få til dette. Det samme gjør stabil krafttilførsel. Energiløsninger som ikke påvirker daglig drift var derfor et viktig fokus for Lerøy forut for...

Fiven gjør lønnsomme investeringer i fleksibel strømbruk

Fiven har gjort fleksibilitetsinvesteringer som gjør dem klare for fremtiden. Gjennom fleksibilitetsløsninger fra Entelios kan Fiven koble ut sine produksjonsovner i løpet av få minutter, og dermed delta i raskere kraftmarkeder. Fiven kan nå levere fleksibilitet raskt...

Bekymringsfri Energibesparelse med Entelios

Visste du at i mars 2022 startet Entelios opp et nytt pilotprosjekt der målet er å hjelpe våre kunder med bevisstgjøring, kontroll og bedre innsikt i sitt forbruk? Med Bekymringsfri Energibesparelse kan din bedrift implementere moderne og pålitelig teknologi for å...

Gjennom fleksibilitetsløsninger gir Hennig-Olsen Is viktige bidrag til det lokale strømnettet

Et positivt samfunnsbidrag sto i fokus for Hennig-Olsen Is da de inngikk avtale om fleksibilitet gjennom Entelios. Fleksibilitetsløsningene hos Hennig-Olsen Is gjør at de både kan produsere 'Kremen av iskrem' og bidra til bedre kapasitet på det lokale strømnettet –...

Sidensjø vindkraftpark stabiliserer kraftnettet ved å ned-regulerer produksjonen

Gorines har bygget en av Norges mest innovative fabrikker, som legger til rette for bærekraftig produksjon av kvalitetsmat. Gjennom Entelios får Gorines hjelpen de trenger for å både redusere kostnader og miljøpåvirkning - i...

Entelios og Pixii inngår samarbeid om leveranse til støttetjenester og fleksibilitet fra energilagre

Gorines har bygget en av Norges mest innovative fabrikker, som legger til rette for bærekraftig produksjon av kvalitetsmat. Gjennom Entelios får Gorines hjelpen de trenger for å både redusere kostnader og miljøpåvirkning - i...

  Stor kundeportefølje

  Vi har ansvar for en kundeportefølje på over 23 TWh – noe som tilsvarer årsforbruket til 1,3 millioner husstander. Dette gjør oss til den største energileverandøren for bedriftsmarkedet.

  Generer nye inntektsstrømmer

  Entelios hjelper bedriften med å optimalisere og kommersialisere strømforbruket. Oppdag nye inntektskilder med Entelios.

  Din lojale partner

  Vi tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for alle type bedrifter å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.