Notice This website is under construction.

Bærekraftseksperter

Vi vil være ditt viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid.

Entelios bistår virksomheter med å redusere klimaavtrykk. Dette gjør vi gjennom fornybar energi, klimakvoter og en helhetlig klimastrategi. Vi jobber med både store og små organisasjoner innen offentlig og privat næringsliv. Her kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deres bedrift til å bli mer bærekraftig.

Baerekraftseksperter
Klimastrategi – hjelp til å utarbeide en langtidsstrategi

Klimastrategi – hjelp til å utarbeide en langtidsstrategi

For å bli en bærekraftig virksomhet trenger man en heldekkende, gjennomtenkt og langsiktig klimastrategi. I en klimastrategi setter vi i fellesskap opp en plan for hvordan virksomheten proaktivt og kostnadseffektivt kan minimere og administrere det klimaavtrykket som virksomheten genererer.

Investeringer i redusert klimaavtrykk

Investeringer i redusert klimaavtrykk

I Entelios har vi tatt ekstra skritt når det gjelder klimakompensasjon og gir nå kundene mulighet til å bli 100% klimanøytrale. Ved å bestille CO2-nøytral kraft gjennom Entelios reduseres det totale utslippsnivået. Dette gjør vi ved å kjøpe så mange klimakvoter som er nødvendig for at det samlede klimaavtrykket fra kraftforbruket skal bli så lite som mulig.

Bærekraftseksperter

Miljøvennlig kraft med opprinnelsesgaranti

Kraftkjøp med opprinnelsesgaranti bidrar til at produksjon av fornybar energi blir finansiert, samtidig som etterspørselen etter fornybar energi øker. En opprinnelsesgaranti er et finansielt bevis på at det produseres like mye strøm basert på fornybare kilder som den strømmen man kjøper selv.

Fornybar energi

Entelios tilbyr bærekraftige strømavtaler til din virksomhet.

Bilateral vindkraftavtale

Entelios tilbyr bilaterale vindkraftavtaler, også kalt Corporate Power Purchase Agreements (PPA). Ved hjelp av en bilateral avtale får du tilgang til vindkraftens verden uten å investere direkte i vindkraft. Dermed sørger du for at kraften som bedriften bruker er fornybar. Kundene våre bruker i dag dette i markedsføringen for å styrke egen merkevare.

En ledende aktør innen opprinnelsesgarantier

Entelios er en av Nordens største innkjøpere av opprinnelsesgarantier (GoO). Konsernet har vært en fornybar produsent i snart 100 år og har satt sammen et enormt kompetent internt team. Kunnskapen innhentes gjennom løpende kontakt med en rekke meglere både i Norden og Europa, og vi har også motpartsforhold til et stort antall selgere og produsenter av opprinnelsesgarantier i Sverige, Norden og Europa, noe som gir enorm innsikt. Vi har også egen lisens til å forvalte fondsmidler til Bra Miljöval.

 

Miljøtjenester

Våre miljøprodukter er skreddersydd til ditt bærekraftsarbeid.

Det er vårt felles ansvar å handle slik at vi bidrar til en bærekraftig utvikling for kommende generasjoner på denne planeten. Det er grunnen til at vi har denne setningen som et løfte til kundene våre. Vi ønsker å være deres viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid.

Miljøtjenester

Virksomheter av alle størrelser og typer kan bidra

Det er ikke bare industrien og store selskaper som kan bidra til en bærekraftig framtid. Entelios hjelper alle slags virksomheter til å bli mer klimavennlige. Det kan være så enkelt som solceller på taket til en restaurant, eller en mer avansert strategi for å redusere strømforbruk i et større industribygg.

Dere kan både spare penger og være miljøvennlige på én gang

Klimakvoter og opprinnelsesgarantier er en del av arbeidet vårt med bærekraft, men vi hjelper dere ogå med å redusere. For eksempel kan vi redusere strømforsyningen i perioder hvor forbruket er lavere. Slik kan bedriften spare penger og samtidig driftes mer miljøvennlig.

La Entelios hjelpe virksomheten med å redusere klimaavtrykket

Det er kode rød for kloden og menneskeheten, og det er viktigere enn noen gang med bærekraftige løsninger. Vårt mål er å være ditt viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid. Ta kontakt med oss i dag for en prat om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med bærekraft.

Entelios er det største strømselskapet i Norge – og et av de største i Norden.           Vi leverer noen av de beste strømavtalene i Norge. Vi er en del av Å Energi, et ledende norsk vannkraftselskap med voksende internasjonal virksomhet og mer enn hundre års erfaring.

Mer enn 300 større bedrifter som kunder.  Vi har kontorer i Norge, Sverige, Finland, og Danmark men kundene våre holder til over hele verden. Vi har 72 medarbeidere, og mer enn 7 milliarder i årlig omsetning.

Entelios leverer mer enn 23 TWh per år til våre kunder.                                                             Vi leverer strøm fra våre fornybare kraftverk til våre kunder i Norden. Vi jobber også med energi på tvers av grenser, med bilaterale kraftavtaler innen vind- og solkraft.