Notice This website is under construction.

Solcelle bedrift

La Entelios hjelpe deg med solcellepanel til din bedrift.

Stadig flere bedrifter ser verdien av å ta i bruk solcelleteknologi for å redusere kostnader og sitt eget fotavtrykk. Dette skyldes delvis økende bevissthet om klimaendringer og behovet for å redusere karbonavtrykket, men også de mange økonomiske fordelene som følger med.

Entelios har spesialisert seg på å hjelpe bedrifter med å utnytte solenergi på en kostnadseffektiv måte. Energikostnadene dine kan reduseres gjennom å sikre strømprisen over lang tid og unngå svingninger og økninger. Vi tilbyr deg kjøpe hele eller deler av solkraften produsert til en langsiktig fastpris.

Solenergi og solcelleanlegg– grønn energi for fremtiden 

Entelios tilbyr skreddersydde løsninger for å hjelpe bedrifter med å ta i bruk solenergi. Ved å ta disse grepene kan bedrifter redusere utslipp av klimagasser og samtidig spare penger på strømregningen.

En lønnsom investering for bedriften din – solcelle bedrift

Solenergi er ikke bare en bærekraftig energikilde, det er også en god investering for bedriften din. Ved å bygge solkraftanlegg på bedriftens tak kan selskapet redusere sine kostnader, øke verdien på bygget samt oppnå en høyere energiklasse. Entelios tilbyr finansieringsløsninger som gjør det enklere for bedrifter å komme i gang med solenergi.

Vi hjelper deg fra A til Å

Sammen med vår samarbeidspartner hjelper vi deg gjennom hele prosessen, og tilpasser solcelleanlegget etter dine forutsetninger og behov. 

Entelios er opptatt av å tilby skreddersydde løsninger som passer for hver enkelt bedrift. Vi tilbyr derfor en analyse av bedriftens behov og potensiale før det legges frem konkrete forslag til løsninger. På denne måten kan vi være sikker på at bedriften din tar i bruk solenergi på en kostnadseffektiv måte.

Velg bærekraftig. Velg Entelios.

5 gode grunner til å ta i bruk solceller

Bedrifter bør vurdere å ta i bruk solenergi av flere grunner. Her er noen:

  1. Redusere kostnader: Solcelleanlegg kan bidra til å redusere bedriftens energikostnader på lang sikt. Bedriften kan produsere sin egen strøm ved hjelp av solenergi og redusere sitt behov for å kjøpe strøm fra nettet.
  2. Bærekraftighet: Solenergi er en ren og bærekraftig energikilde som bidrar til å redusere bedriftens klimagassutslipp. Ved å ta i bruk solcelleanlegg, kan bedriften redusere sitt karbonfotavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid.
  3. Konkurransekraft: Bedrifter som tar i bruk solcelleanlegg kan øke sin konkurransekraft ved å vise at de tar ansvar for klimaet og er opptatt av bærekraftighet. Dette kan være en viktig faktor for kunder som vurderer å gjøre forretninger med deg. For gårdeiere kan dette også bety forventet høyere leieinntekter da leiemarkedet viser tegn til betalingsvilje for grønne bygg.
  4. Utnytte takareal: Solkraftanlegg kan installeres på taket av næringsbygg og utnytte ledig takareal som ellers ikke ville vært i bruk. Dette kan være en smart måte å utnytte bygningenes takareal på samtidig som en også kan oppnå høyere energiklasse og høyere leieinntekter som genererer ekstra inntekt.
  5. Lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov: Dagens solcelleanlegg er en robust teknologi med lang levetid og behov for lite vedlikehold. Dette gjør dem til en langsiktig og kostnadseffektiv investering for bedrifter.

Hvordan fungerer det i praksis?

I praksis analyserer vi først og fremst den enkeltes bedrifts energiforbruk, bygg- og takstruktur og muligheter for solcelleinstallasjon. På denne måten kan Entelios finne den beste løsningen for hver bedrift.


Entelios tilbyr også finansieringsløsninger som gjør det enklere for bedrifter å komme i gang med solenergi. Vi kan hjelpe med å finne gode låne- og tilskuddsordninger, samt gi råd om hvordan bedriften kan maksimere deres klimatiske fordeler og økonomiske oppsider.

Etter at solcelleløsningen er implementert, følger vi opp bedriften for å sikre at solcellepanelene fungerer optimalt og at bedriften oppnår ønskede resultater. Dette inkluderer regelmessig vedlikehold og oppføling for å sikre at solcelleanlegget fungerer som det skal og produsere maksimalt etter forholdene gjennom hele systemets levetid. 

Entelios hjelper bedrifter til å ta bærekraftige valg

Vi tilbyr smarte strømtjenester skreddersydd for din bedrift, klimastrategier og veiledning i kraftmarkedet du er en del av.

Ved å tilby energi, spisskompetanse og teknologi ønsker vi å gjøre våre kunder i stand til å bli ledende innen bærekraftige og lønnsomme energiløsninger. Gjennom å være en innovativ og langsiktig energipartner hjelper vi bedrifter med å bruke strøm smartere. Samtidig vil du redusere de totale energikostnadene, redusere CO2-avtrykket og skape nye inntektsstrømmer.

Tett oppfølging og energirådgiving

Entelios jobber tett med bedriftene for å sikre at solcelleanlegget fungerer optimalt og gir høyest mulig produksjon. Vi har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med å ta i bruk solcelleteknologi. Vi kan tilby skreddersydde løsninger og solcelleanlegg til din bedrifts forutsetninger.


Ønsker du hjelp med finansieringsløsninger som gjør det enklere å komme i gang med solenergi? Ta kontakt med oss slik at vi kan bistå din bedrift! 

Les også: Energirådgivning

Vi tilbyr en rekke andre tjenester

Som den største leverandør av strøm til bedrifter i Norge har vi markedets beste avtaler for små og store virksomheter. Vi sørger for at du mottar profesjonell og kvalifisert rådgivning, hos oss finner du den strømavtalen som passer best for deres bedrift. Dette tjenestene vi leverer:

Strømleveranse: Vi er Norges største strømleverandør til bedrifter, og har de beste avtalene på markedet for både små og store bedrifter.

Porteføljeforvaltning: Det er store svingninger i strømprisene og dette forårsakes av mange faktorer i markedet. Entelios hjelper deg å minimere risiko og sikrer deg en forutsigbar og kostnadseffektiv strømforsyning for bedriften din. 

Energitjenester: Vi tilbyr smarte strømtjenester tilpasset din bedrift, deres klimastrategier og veiledning i kraftmarkedet du er en del av. En sentral del av energitjenester er solkraft, men vi jobber også aktivt med blant annet batteriløsninger, energibesparelser og deltagelse i fleksibilitetsmarkedet. 

Ønsker din bedrift å ta i bruk solcelleanlegg og solenergi?

Da kan Entelios hjelpe deg med å finne den beste løsningen for dine behov. Ta kontakt i dag for å få mer informasjon om hvordan Entelios kan hjelpe din bedrift med å utnytte solenergi best mulig.

Ta kontakt med oss

Er dette løsningen og fremtiden du søker for din bedrift? Ta kontakt med oss for å se nærmere på hva som kan passe din bedrift og hvilke tilbud Entelios dere kan benytte dere av.