Urolig strømpris gjennom begivenhetsrik måned

Urolig strømpris gjennom begivenhetsrik måned

Tvil rundt fransk kjernekraft, bråstopp for nederlandsk gassfelt og eksplosjoner i saudiarabisk oljeraffineri. Dette er bare noe av det som fikk strømprisene til å svinge i september.

Kraftmarkedet i september ble preget av en serie uventede nyheter med ett fellestrekk: De skapte usikkerhet som påvirket prisene i kraftmarkedet både på kort og lang sikt.

I spotmarkedet gikk faktisk prisene ned i september, sammenlignet med august. De siste 10 årene har prisen i snitt steget med 6 prosent fra august til september, men i år fikk vi altså en nedgang på 9 prosent, og strømmen ble dermed i snitt levert til 32,9 €/ MWh i Norden.

Som alltid er mye av nedgangen i spotprisen knyttet til været: September bød på vesentlig mer nedbør enn normalt, noe som har lagt press på de nordiske prisene. Selv om prisene i Tyskland faktisk har steget i denne perioden, har bedringen i ressursbalansen her hjemme hatt større påvirkning på spotprisen.

Fransk kjernekraft
Men september handlet om mye mer enn regnvær. Måneden ble også preget av flere hendelser som både påvirket prisene i Europa og fikk konsekvenser for de nordiske fremtidsprisene.

En av de store nyhetene kom fra den største kraftprodusenten i Frankrike, EDF, som opererer hele 58 kjernekraftreaktorer. De rapporterte at det er avdekket tvil om kvaliteten på deler som er i bruk i flere av deres reaktorer. Dermed oppsto det usikkerhet om hvorvidt EDF ville klare å opprettholde sine kraftleveranser gjennom den kommende vinteren.

Resultatet ble fort synlig på kraftbørsen: De franske fremtidsprisene hoppet kraftig opp og tok med seg andre europeiske kraftpriser, som igjen var med å trekke opp de nordiske prisene. I ettertid har EDF kommet med beroligende informasjon til markedet, så prisene har kommet en del ned igjen.

Strammere gassmarked fremover
Europas største landbaserte gassfelt, Groningen, ligger nord i Nederland. Uttak av gass fra dette feltet har de siste årene forårsaket flere jordskjelv, med påfølgende lokale protester mot virksomheten. Myndighetene har nå besluttet å stoppe uttak fra feltet flere år tidligere enn opprinnelig planlagt, og nedtrappingen startes umiddelbart. Konsekvensen er et noe redusert tilbud av gass i Europa allerede denne vinteren.

Lengre øst i Europa skaper gass andre overskrifter: En domsavgjørelse i EU har bestemt at gassimporten fra det russiske selskapet Gazprom gjennom gassrørledningen Opal (via Østersjøen og ned gjennom østlige Tyskland) må begrenses. Dette gjør at russerne må forhandle med Ukraina for å øke kapasiteten på gassrør gjennom Ukraina, for å opprettholde eksporten til Europa.

Hopp i oljeprisen
Så til månedens mest dramatiske faktor: Angrepet på oljeinstallasjoner i Saudi Arabia skapte det største hoppet i oljeprisen noensinne. Denne brå økningen påvirket umiddelbart andre råvarepriser, og økte til syvende og sist fremtidsprisene i det nordiske kraftmarkedet.

De siste dagene har vi fått informasjon om at skadene på oljeinstallasjonene er utbedret, og full kapasitet er ventet innen kort tid. Dette er med på å roe ned markedet, og prisene faller tilbake. Oljeprisen er nå tilbake på nesten samme nivå som før angrepet.

Summen av alle disse hendelsene er høy risiko for store svingninger (volatilitet) i prisene. Men vi ser nå at prisene i stor grad har kommet ned igjen, utenom noe risikopåslag som fremdeles er lagt på prisene.