Trøbbel i Europa sender kraftprisen opp

Trøbbel i Europa sender kraftprisen opp

Denne uken sender uheldige hendelser i Europa de nordiske kraftprisene oppover.

Det er gode tider i ressursbalansen i Norden. Vi har hatt mange våte høstdager så langt, og det er flere i vente. Denne kombinasjonen gjør risikoen for høye strømpriser i vinter mindre.

Men, nordiske kraftpriser påvirkes også av flere faktorer. Blant annet hva som skjer i resten av Europa. Hendelser i Russland, Frankrike og Nederland har satt en strek i regningen for vinterens strømpriser.

Trøbbel med kjernekraften – igjen...
Frankrikes største kraftprodusent, EDF, meldte denne uken at de har mistanke om byggetekniske feil som skyldes deler levert av en spesifikk leverandør. Delen er brukt i flere av de 58 kjernekraftreaktorene som EDF drifter, og nærmere undersøkelser må gjøres for å finne ut om det kan ha innvirkning på produksjonen i reaktorene.

EDF melder ikke om noen konkret driftsforstyrrelse. Reaktorene har de siste årene hatt flere utfordringer, og markedet frykter derfor at dette kan få innvirkning på kraftsituasjonen i Frankrike. Da nyheten ble sluppet steg de franske kraftprisene umiddelbart med 5 prosent.

Gasstrøbbel
Også hendelser i Russland setter sitt spor på de nordiske prisene. På tirsdag kom EU med en domsavgjørelse som kan sette begrensninger for eksport av russisk gass til EU. EU ønsker blant annet begrensninger på hvor mye gass som kan sendes inn til EU gjennom rør som går utenom Ukraina. Det betyr at Russland må i forhandlinger med Ukraina om økt flyt i gassrørene som går gjennom Ukraina. Markedsaktørene vet av erfaringer at det ikke nødvendigvis er en enkel sak, og frykter derfor et ustabilt gassmarked.

Naturgass ga jordskjelv
Uttak av naturgass ved Europas største landbaserte naturgassfeltet i Nederland har ført til jordskjelv. Nederlandske myndigheter har derfor besluttet at de skal stenge ned produksjonen ved det gigantiske gassfeltet som ligger nord i landet. Jordskjelvet har gjort at myndighetene har fremskyndet tidspunktet for nedleggelse fra 2030 til 2022. Men, først vil de redusere produksjonen betraktelig fra nå og frem til oktober 2020. Denne nyheten gjorde at gassprisene bykset 5 prosent oppover.

Terminprisen opp
Gassprisen har betydning for prissettingen i mange land i Europa. Sammen med økt risiko i Frankrike, har disse hendelsene påvirket det nordiske kraftmarkedet denne uken. Terminkontrakten for nest år løftet seg 3,5 % tirsdag.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

Entelios følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra Entelios