Sommerværet gjør strømmen dyrere

Sommerværet gjør strømmen dyrere

Sommerheten svekker ressurssituasjonen og bremser produksjonen av kjernekraft.

Det er ikke bare Norden som har fått stort sett bra sommervær. Europa har også opplevd hetebølger. Både i Norden og i Europa har sommerværet hatt innvirkning på kraftmarkedet, men ikke helt på samme måte.

I Norden betyr godvær mindre nedbør, noe som svekker ressurssituasjonen. I resten av Europa er det temperaturene som har hatt størst innflytelse på prisene i kraftmarkedet i sommer.

Stans i reaktorene
Flere anlegg har blitt tvunget til å stenge ned produksjonen av kjernekraft. Årsaken til dette er at høye temperaturer i elver og vann gjør det vanskelig å kjøle ned reaktorene. Når det produseres mindre kjernekraft må etterspørselen etter strøm dekkes med andre energiformer. Dette innebærer at etterspørselen etter kull, gass og utslippsrettigheter har økt, noe som igjen er med på å trekke opp prisene på råvarer. Økt etterspørsel bidro til et kraftig byks i både kull, gass og CO2-prisen i juli. Dette har dratt opp de umiddelbare spotprisene i både Europa og Norden, men også terminprisene fremover. Løft i terminprisene i Europa, har også løftet terminprisene i Norden.

Opptrapping i handelskrigen
Den siste uken har vi sett en reaksjon nedover i terminmarkedene. Det er råvareprisene som leder an nedgangen, noe som forklares med opptrapping i handelskrigen. Markedet tror at videre opptrapping av konflikten på sikt kan senke bruken av råvarer globalt, og derfor faller prisene tilbake.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

Entelios følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra Entelios