Slik påvirkes Norden av orkanen Dorian

Slik påvirkes Norden av orkanen Dorian

Uværet som herjer i Florida og handelskrigen mellom USA og Kina preger de nordiske kraftprisene denne uken.

Værprognosene er samstemte: Finn frem paraplyen - for det forventes å bli veldig vått fremover. En rekke lavtrykk ventes inn over Skandinavia. Deriblant orkanen Dorian, som for øyeblikket herjer utenfor kysten av Florida.

Billigere gass
I råvaremarkedene er det bare prisen på gass som har hatt en nedgang den siste uken. I Europa er det nå mange tilbydere av flytende naturgass (LNG) og gass-lagrene er relativt fulle.

Det globale gassmarkedet har utviklet seg det siste tiåret. Tidligere var markedene mer konsentrerte rundt rørgass. Rørgass er gass som sendes gjennom rør, og dette avgrenser følgelig frakten. LNG har gjort gassmarkedene mer integrerte med hverandre. LNG fraktes globalt via en større skipsflåte. For Europa har dette bidratt til et større tilbud av gass, og dermed lavere gasspriser.

Gode signaler
Trump skrudde nylig opp importtollen fra Kina. Forrige uke gjorde Kina det klart at de ikke har planer om å svare på økningene i importtollen. Dette ble godt mottatt i en rekke finansielle markeder, og skapte forventninger om en nedskalering i handelskrigen mellom de to landene.

Ned, opp, ned
Regnværet, handelskrigen og god tilgang på gass er oppsummert det som setter mest preg på kraftprisene i Norden akkurat nå. Værprognosene presser prisene i spotmarkedet og de nærmeste periodene, mens det er litt mer støy for kontraktene lenger frem i tid. Mer tilgang på gass i Europa bidrar også til å trekke kraftprisene nedover. Signalene fra Kina så en stund ut til å sende kraftprisene oppover, ved at de bidro til et løft på både aksje- og råvarebørsen, men oppgangen viste seg å være kortvarig, og prisene er nå tilbake der de var før hendelsen.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

Entelios følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra Entelios