Prisnedgangen settes på pause av vårværet

Prisnedgangen settes på pause av vårværet

Mildt og vått vær kombinert og god produksjon av vindkraft har gjort at ressursbalansen har bedret seg mye siden nyttår. Dette gjør at spotprisen fortsetter å falle denne uken, men nå kan det være stopp. 

April markerer starten på sommerhalvåret, og ifølge værprognosene har vi mye fint vårvær i vente. Værprognosene varsler en periode med høytrykk over Norden. Det innebærer lite nedbør, kalde netter og lite vindkraft. Dette kan svekke ressursbalansen. Og markedsaktørene tolker dette som at kraftprisen skal noe opp, sammenlignet med det som var forventet tidligere.

Prisavvik i råvaremarkedet
Internasjonalt stiger prisen på olje samtidig som kullprisen faller. Vanligvis følger prisene hverandre, men nå og da oppstår det situasjoner som gjør at de avviker fra hverandre.

I disse dager styres oljeprisen i stor grad av tilbudssiden, og kutt i produksjonen til OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) er derfor blant forklaringene til at oljeprisen stiger. I kullmarkedet er det etterspørselen som påvirker prisene mest. Etter en mild og vindfull vinter har Europa har gode kullagre. Dette medfører mindre etterspørsel etter kull på det internasjonale markedet.

Påvirker prisene minimalt
Kullprisen har stor påvirkning på kraftprisene i Europa og Norden, mens oljeprisen isolert, har mindre å si for kraftprisene. Situasjonen i råvaremarkedet påvirker derfor strømprisene minimalt akkurat nå.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

Entelios følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra Entelios