NVE Varedeklarasjon 2016

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeider hvert år en nasjonal varedeklarasjonen for elektrisitet som gjelder norske kunder som ikke kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. 

Målet med varedeklarasjonen er gjenspeile hvilke kilder strømmen som forbrukes kommer fra dersom man ikke har dekket sitt forbruk med opprinnelsesgarantier.

I Norge publiseres varedeklarasjonen cirka 6 måneder etter årets slutt. 

Det er beregnet et CO2-utslipp på 530 g/kWh* knyttet til varedeklarasjonen for elektrisitet, som altså kun gjelder norske kunder som ikke kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. 

* Dette reflekterer ikke CO2 utslippet knyttet til norsk produksjon av kraft, men er et tall for sammenhengen mellom kraft og CO2-utslipp innenfor ordningene med varedeklarasjoner og opprinnelsesgarantier basert på RE-DISS prosjektets beregningsmetode. Tilsvarende tall beregnet for radioaktivt avfall er 0.8 mg RW/kWh.


Kjøp opprinnelsesgaranti fra LOS Energy
Stadig flere virksomheter kjøper opprinnelsesgaranti for å minimere sitt fotavtrykk. Ta gjerne kontakt med en av våre ansatte for å lære mer om våre miljø- og klimaprodukter

NVE Varedeklarasjon for 2017 vil være klar juni 2018. 


NVE Varedeklarasjon 2016

Om digrammet: Bruken av opprinnelsesgarantier for å dokumentere strømforbruk i Norge var i 2016 på 16 prosent (21 TWh) av totalt forbruk (133 TWh).  De resterende 112 TWh strømforbruk er ikke dokumentert med opprinnelsesgaranti og må henvise til NVEs varedeklarasjon. 


Kilde: NVE 
Last ned bildet av varedeklarasjonen i jpg-format her
Les mer om varedeklarasjonen for 2016 på nve.no.