Nedblåste strømpriser

Nedblåste strømpriser

Rekordmye vindkraft ga prisfall i mars, men nivået er fremdeles høyt.

De fleste forberedte seg på at strømprisen i mars skulle overgå prisene for mars i fjor: Prisene på utslippsrettigheter er fremdeles høye, og ressursbalansen i Norden tydet på at prisene fra februar ville holde seg.

Sammen med prisfall på kull og gass, så kom vinden inn over Tyskland og blåste prisprognosene rett av banen. Dermed endte den nordiske systemprisen i snitt på 40,86 €/MWh i mars, et fall på 5 Euro i forhold til februar og nesten 3 Euro lavere enn marsprisen fra i fjor.

Men tro ikke at prisene er lave, selv om de har falt: Årets mars-pris er faktisk hele 40 % høyere enn snittprisen for mars de siste 5 årene.

 

Vindfull måned

Årsaken til at prisen gikk ned istedenfor opp er som sagt mye forklart av en rekordhøy vindkraftproduksjon, spesielt i Tyskland. Det er aldri før blitt produsert på mye vindkraft i Tyskland på én måned noensinne.

For å sette det i perspektiv: Produksjonen av vindkraft i Tyskland leverte mer strøm enn all kraftproduksjon i Norge i en kald vintermåned. Også for året som helhet kan den tyske vindkraften levere mer kraft enn hva som blir produsert i Norge på årsbasis.

 

Bedret ressursbalanse

Her hjemme har også været betydd mye for strømprisene: Mars ga oss vesentlig mer nedbør enn normalt for årstiden, noe som har fylt godt på i vannsystemet i Norden.

Relativt milde temperaturer har samtidig holdt etterspørselen lav. Kraftflyten ut av Norden har blitt bremset av relativt lave priser utenfor de nordiske landene, og dette har også bidratt til å bedre ressurssituasjonen gjennom mars.

 

Råvarepriser og økonomi

Men kraftmarkedet nøyer seg selvsagt ikke med å se på én måned av gangen. Horisonten er vesentlig lenger, og i mars kom det mange negative signaler i markedene om utviklingen framover. Både konjunkturbarometre, statistikk og rentekurver tyder på at vi får se et fall i råvareprisene framover. Dette trekker ned de europeiske kraftprisene, både på kort sikt og på lang sikt. I Norden ser bedringen i ressursbalansen ut til å ha en dempende effekt på strømprisene på kort sikt, mens prisene på lengre sikt har kommet mye ned parallelt med prisnedgangen vi ser i Europa.