Mørke skyer demper strømprisen

Mørke skyer demper strømprisen

Vått vær i mai presset strømprisen ned. Handelskrig og nye EU-politikere kan drive den ytterligere nedover.

Væromslaget fra april til mai ble klart og tydelig – og satte spor på strømbørsen: Fra et tørt og varmt aprilvær som lokket fram både solbriller og sommersko, til en mai måned med mye nedbør, lavere temperaturer og mer vind. En nedtur for de som lengter etter sommeren, men en opptur for ressurssituasjonen i det nordiske kraftmarkedet.

Det beregnes fremdeles et underskudd i ressurssituasjonen fordi det er vesentlig mindre snø enn normalt og dermed mindre smeltevann i fjellet. Men med vær som vi har hatt i mai, så fylles det raskt opp.

Alt dette slår naturligvis inn på prisene i markedet: Spotprisen, som i januar toppet seg på drøyt 50 euro, ble i mai presset ned til 38,07 €/MWh. Selv om nedgangen er markant, er dette fremdeles en relativt høy pris. Noteringen ligger hele 42% over snittet for mai-prisene de siste fem årene.

Billigere strøm i sommer
Med nedgang i spotprisen og bedring i ressursbalansen, har markedsaktørene senket sine forventninger til prisene i sommer. Gjennom mai har prisen for levering av strøm i juli falt med rundt 15 prosent.

Med høye nordiske strømpriser så langt i år, har vi de siste månedene importert rimeligere kraft fra Europa. Det blir neppe nødvendig framover, mener markedet. Nå prises dermed den nordiske kraften lavere enn prisen vi ser i Tyskland – til glede for nordiske strømkunder.

Mørke skyer over økonomien
De som ser enda lengre framover, ser dystre framtidsforventninger fra både industri og finanssektoren – noe som også vil påvirke strømprisene. Handelskrigen mellom Kina og USA er ventet å få globale følger, og dermed faller både aksjekurser, renter og råvarepriser. De lavere råvareprisene er igjen med å senke prisforventningen på strøm i Europa, noe som igjen bidrar til å senke prisene i Norden.

Endringer politisk
Også politiske endringer kan få konsekvenser for strømprisen framover. Avgangen til den britiske statsministeren Theresa May vil skape mer usikkerhet i forholdet mellom UK og EU. Dette kan få konsekvenser for prisen på CO2-utslippskvoter, en faktor som betyr mye de europeiske strømprisene. Det nylige EU-valget kan også få store konsekvenser, siden både høyresiden og miljøpartiene vinner terreng. Større makt til miljøpartiene i EU gir ny vind i seilene til de som vil legge ned kullkraft i Europa. Det er bra for miljøet, men skaper mer usikkerhet rundt kraftforsyningen – i alle fall på kort sikt.