Mildværet bidrar til lavere strømpriser

Mildværet bidrar til lavere strømpriser

Vi er på terskelen til vinter, og størrelsen på energilagrene blir viktig for hvilken strømpris vi kan vente oss gjennom vinteren.

Det kreves flytende vann for å produsere vannkraft, og mildværet bidrar til at vannmagasinene fortsetter å fylles opp. Om ikke lenge må vi regne med at nedbøren kommer som snø, som også er energi, men som først får effekt mot våren.

 

Lavtrykket påvirker

Prognosene fremover peker mot fortsatt lavtrykksaktivitet mot Norden. Dette vil gi både nedbør, milde temperaturer og vindkraft. Prisene for vinteren har derfor falt nesten ti prosent den siste uken.

 

Forventninger til de europeiske prisene nedjusteres

Terminprisene i Europa nådde en topp sist uke, etter en langvarig oppgang. Energiprisene har generelt vært på en stigende trend siden i sommer, og nivåene er høye. Økonomisk høykonjunktur flere steder i verden gjør at etterspørselen etter energi stadig øker. Dermed fortsetter presset på prisene. Sist uke så markedet ut til å ta en pust i bakken, da både kull-, gass- og CO2-prisen ble korrigert noe tilbake. Dette trekker ned prisforventningene til strømprisene i Europa, og som normalt påvirkes de nordiske prisene av dette.  

 

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

 

 

 

  • Se ukens kraftkommentar

 

 

 

 

 

 

 

LOS Energy følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

 

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra Entelios