Havvind er i vinden

Havvind er i vinden

Denne uken ble det klart at Equinor får rekordstore midler til sitt vindkraftprosjekt til havs. Nylig åpnet også en vindpark utenfor kysten av Danmark som skal forsyne nær en halv million dansker med strøm.

Equinor fikk denne uken 2,3 milliarder i støtte fra norske Enova til sitt vindkraftprosjekt, Hywind Tampen, i Nordsjøen. Det er den største enkeltutbetalingen som Enova har gjort noensinne. Ifølge hjemmesidene til Enova er tildelingen større enn summen av alle tildelinger Enova har gjort de siste 12 månedene.

Vil redusere bruken av gasskraft
Hywind Tampen er først og fremst viktig for å utvikle teknologien og kompetansen i Norge. Forhåpentligvis kan prosjektet bidra til å gjøre havvind mer konkurransedyktig og billigere.

Siden anlegget ikke er knyttet til land vil det ikke ha noen betydning for strømprisen i Norden. Vindturbinene vil først og fremst være med på å redusere bruken av gasskraft på plattformene.

En halv million husstander
Forrige uke hadde Vattenfall sin offisielle åpning av Horns Rev 3, som også er havbasert vindkraft utenfor vestkysten av Danmark. Dette prosjektet har vesentlig større kapasitet enn Hywind Tampen. Mot 11 turbiner a 8 MW på Hywind Tampen, er det 49 turbiner a 8,3 MW på Horns Rev 3. Horns Rev 3 er tilknyttet det danske kraftnettet, og vil kunne forsyne ca. 425.000 danske husstander.

Mørke skyer i verden
I kraftmarkedet er det helt andre signaler som rår. Den forsiktige makroøkonomiske optimismen vi så forrige uke, ser ut til å bli overskygget av flere mørke skyer. Det rapporteres om svake tall fra de store økonomiene, samtidig som handelskrigen og andre konflikter som preger nyhetsbildet også tilspisser seg ytterligere.

I sum gjør dette at markedsaktørene tror på svakere vekst i tiden som kommer, og derfor prises råvarene videre nedover. Været er også våtere enn prognosene hadde ventet. Kombinasjonen av dårlig vær og nedgang i råvareprisene gjør at terminprisene i det nordiske kraftmarkedet faller denne uken.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

Entelios følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra Entelios