Handelskrigen presser strømprisen ned

Handelskrigen presser strømprisen ned

Uenigheter mellom Kina og USA gir billigere strøm i Norden.

Kombinasjonen av mildt vær og usikkerhet i verdensøkonomien gjør at kull- og gassprisen har gått nedover de to siste kvartalene. Den milde vinteren i Europa har bidratt til å fylle opp gass- og kullagrene, og svake tall fra verdensøkonomien gir forventninger om lav vekst og dermed lavere priser på råvarer.

Nedgangsperiode i verdensøkonomien
Denne uken har handelskrigen mellom USA og Kina blusset opp igjen. Dette har ikke bare gitt sjokkbølger i aksjemarkedet, råvaremarkedet har også fått kjenne på den økte frykten for en nedgangsperiode i verdensøkonomien.

Spotprisen derimot ...
Riktignok ser vi fallende priser i terminmarkedet (priser for fremtidig levering av strøm). Men, spotprisen holder seg sterk, og løfter seg ytterligere siden forrige uke. Underskudd i ressursbalansen gjør at den nordiske strømprisen i større grad påvirkes av prisnivået i Europa.

Gjennomsnittsprisen på strøm i Norden har så langt holdt seg høyere enn den tyske spotprisen. Dette reduserer eksporten av strøm fra Norden til Europa og bidrar til at vi perioder importerer kraft. Denne funksjonen gjør at ressursene spares, og dermed reduserer risikoen for høye priser mot neste vinter. Sett ut fra prisene som ligger i markedet, ser markedsaktørene ut til å forvente ganske flat utvikling i spotprisen ut året.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

Entelios følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra Entelios