Energileverandøren som går mot strømmen

Energileverandøren som går mot strømmen

– I en bransje som er oppfattet som «treg», ser vi nytten av å få opp farten.

Steffen Syvertsen, konserndirektør KrafthandelMed Entelios kommer vi til å forandre måten vi forholder oss til energimarkedet – både i Norge og utlandet. Som Norges største energileverandør i bedriftsmarkedet og med godt fotfeste også i Sverige, hadde dette datterselskapet av Agder Energi allerede en sterk tilstedeværelse i Norden. Men, med et ønske om å revitalisere bærekraft og fornybar energi måtte de tenke større. Derfor kjøper Agder Energi opp tre tyske strømselskaper og gjør med det et stort steg i retning av å oppnå sitt mål: å bli energileverandøren kunder kommer til for å bidra til bærekraft gjennom sitt strømforbruk. 

Med et politisk landskap mer uforutsigbart enn før og et hårete klimamål i sikte, er Entelios med på å løse noen av utfordringene i dagens energimarked.

 

Disrupter seg selv 

–Vi må disruptere oss selv og være med på å tilpasse oss de endringene som skjer rundt oss. Som aktør i en bransje ofte oppfattet som 'treg' ser vi nytten av å få opp farten, jobbe mer på tvers, bruke ulik type kompetanse, bli mer mangfoldige og øke kompetanse på moderne teknologi. Dette tror vi er helt avgjørende for å lykkes, sier Steffen Syvertsen, konserndirektør Kraftforvaltning.

Og hvordan, spesifikt, har dere tenkt til å gjøre dette?

– Vi har utviklet en fleksibilitetsteknologi som gjør at kundene våre kan styre forbruket av energi. Ta Tyskland, for eksempel, der det er langt færre fleksible, fornybare energikilder enn i Norge. Der har industrien i stor grad belaget seg på kull i perioder der det ikke har vært vind og sol. Med fleksibilitetsteknologien vår kan industribedrifter tilby det tyske markedet å redusere forbruket av kulldrevet energi. Dette får de godt betalt for dette gjennom egne markedsmekanismer som er i det markedet, forklarer Syvertsen.

Men er ikke et av paradoksene i det tyske energisystemet i dag, at selv om de er et av markedene som har størst innslag av fornybar energi, så bruker de fortsatt nesten like mye kull som før?

– Jo, CO2-utslippene har ikke gått så mye ned i Tyskland sett under ett, og vi kan vi kan bidra til å finne løsninger på hva vi skal gjøre når det ikke blåser eller sola skinner. Dessuten har Agder Energi, og Norge som helhet, vannkraften - den aller beste fornybare ressursen. Den lar seg både lagre og den kan produseres når man trenger det. Når vi da får bygget enda flere kabler til utlandet, så kan norsk vannkraft produsere når det ikke blåser og er sol i Tyskland, som er en stor del av deres energisystem, og da slipper de å bruke kull. Dette tror vi virkelig kan være med på å bidra til at overgangen til det fornybare systemet blir enda lettere, sier Syvertsen. 

Fleksibilitetsteknologien til Entelios muliggjør altså en optimering av strømforbruket og reduserer dermed behovet for bruk av ikke-fornybar energi. Teknologien har Entelios utviklet selv.

– Vi har utviklet et sanntidssystem, som er programvare kombinert med en styringsenhet vi setter ut hos de store industrikundene våre. Med disse enhetene kan vi, via automatiserte prosesser, koble ned en hel fabrikk i løpet av sekunder.

 

Lager helt ny markedsplass

Agder Energi har også mange andre spennende prosjekter på gang, deriblant Nodes, som er et samarbeid med strømbørsen NordPool om å skape en markedsplass også på et mer desentralisert nivå. 

– Med Nodes har vi etablert en ny markedsplass som allerede er pilottestet i Norge med gode resultater. Dette åpner for at vi kan tilby løsninger for boligområder og byer for å sikre at fleksibilitetsmarkedene kan brukes på litt lavere nivåer enn bare den store industrien, sier Syvertsen.

Med ny børs der man kan tilby inn både fleksibilitet, vindkraft og fleksiblitet i forbruket er veien til fornybar forvalting av strøm kort. For Entelios er dette en kjerneverdi.

– Veldig mange av våre kunder ønsker å bli mer bærekraftige, noe dette markedet vil bidra med. Med de nye markedsplassene vil fleksibilitetsteknologien også her sørge for å få inn mer fornybar, samtidig som de store nettinvesteringene vil reduseres. I stedet for å bygge ut nett kan man heller justere produksjon og forbruk slik at belastningen på nettet blir lavere. For kundens del er dette positivt da nettleien blir lavere i Norge, Norden og Europa. 

Teknologien er bygget på Microsofts skyløsning Azure. Den muliggjør bruk av intelligent teknologi, som maskinlæring og AI. Dette er et samarbeid mellom Microsoft sentralt og Agder Energi, som i oktober i fjor vant en høythengende pris som følge av dette.

– Vårt ønske er at kunder skal komme til oss for å få råd og ikke minst det de trenger for å være bærekraftige fremover. I tillegg til dette ønsker vi å utvikle teknologi og løsninger som bidrar til nettopp dette. Vi bruker veldig mye tid og ressurser på maskinlæring og big data, og vi har flere prosjekter knyttet til kunstig intelligens, sier Syvertsen.

– Det finnes andre aktører som tilbyr fleksibilitetsprodukter gjennom sin store produksjon, for historisk har det vært kull- og gasskraft som er det som kan styres opp og ned. Det vi gjør her er at vi tilbyr fleksibilitet uten at det har CO2-utslipp. Og det er en stor styrke.

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra Entelios