Brexit skaper mer usikkerhet i kraftmarkedet

Brexit skaper mer usikkerhet i kraftmarkedet

Ukens Brexit-avklaringer ga ikke de svarene markedsaktørene hadde ventet på.

Markedsaktørene har ventet på at nye avklaringer rundt Brexit skal sende råvareprisene opp eller ned.

Ingen endring
Avklaringene som kom denne uken innebærer blant annet utsettelse av Brexit og nyvalg i parlamentet. Men, det hele ble forbigått i stillhet i kraftmarkedet. Det ble med andre ord ingen ned- eller oppjustering av råvareprisene som følge av Brexit-avklaringene, slik markedet hadde ventet seg.

Med utsettelse av Brexit og nyvalg i Parlamentet er Brexit langt ifra et tilbakelagt kapittel, og det er ikke utenkelig at nye avklaringer rundt Brexit kan heve eller senke CO2-prisen. Endringer i CO2-prisen vil ha direkte innvirkning på strømprisene i Europa.

Situasjonen er uavklart og markedet holdes på pinebenken til vi vet eksakt utfall av hvordan endelig Brexit påvirker kraftprisene.

Stabilt
I Norden har ressurssituasjonen endret seg lite den siste uken. Dette preger kraftprisene. Spotprisen er ca. det samme som forrige uke, og terminprisene har heller ikke beveget seg mye siden da.

Råvareprisene er også nesten uendret siden forrige uke, noe som også bidrar til at kraftprisene holder seg stabile den siste uken.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra Entelios