Angrepet i Saudi-Arabia gir ringvirkninger i Norden

Angrepet i Saudi-Arabia gir ringvirkninger i Norden

Droneangrepet på Saudi Arabias oljeinstallasjoner sender råvareprisene oppover.

Forrige uke sendte uheldige hendelser i Europa den nordiske kraftprisen oppover. Denne uken har angrepet på oljefelt- og installasjoner i Saudi-Arabia gjort at oljeprisen har skutt i været, noe som også preger de andre råvareprisene.

Ringvirkninger
I Midtøsten og Asia er store andeler av energiproduksjonen basert på olje. I Norden og resten av Europa brukes det lite olje til å lage energi. Vi er mer avhengig av andre råvarer som gass og kull. Prisene på gass og kull er svært sensitive for endringer i oljeprisen, noe som gjør at kraftprisen i Norden påvirkes av hendelsen i Saudi-Arabia.

Hånd i hånd
Gassprisen er sårbar for endringer i prisen på olje, men ikke like sårbar som den en gang var. Gjennom langsiktige olje-indekserte prisavtaler har gassprisen gjennom tidene stort sett korrelert med oljeprisen. I dag omsettes mer og mer volum av gass i spotmarkedet, noe som gjør at prisen på gass blir mindre påvirket av oljeprisen. Men, vi ser at prisen på gass fortsatt har sterk tilknytning til oljeprisen i forbindelse med hendelser som den i Saudi-Arabia.

Bryter kull
Olje brukes til å bryte kull. Dette gjør at kullprisen er direkte relatert til prisen på olje. I tillegg er både olje og kull globale handelsvarer, og prisene på de to råvarene påvirker derfor hverandre.

Prisøkning
Prisen på utslippsrettigheter (CO2-prisen) gjorde også et lite hopp i forbindelse med hendelsen i Saudi-Arabia. Oppsummert har prisoppgangen på olje vært med på å løfte råvareprisene i Europa. Dette bidrar igjen til høyere kraftpriser i både Norden og resten av Europa.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

Entelios følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra Entelios