"Alt" peker ned - kraftprisene faller

"Alt" peker ned - kraftprisene faller

Kraftig bedring ressurssituasjonen i Norden, kombinert med svak etterspørsel, mye vindkraft og billig strøm i Europa, gjør at prisene i kraftmarkedet har falt godt tilbake den siste uken.

Spotprisen holder seg forholdsvis stabil, men skal vi tro markedsaktørene er det bare snakk om tid før også den faller videre.

 

Bedret tilbudsside i markedet

Vesentlig mer nedbør enn normalt den siste tiden har bedret ressursbalansen. Vannmagasinene i Norden beregnes til å være på normale nivåer, men det mangler noe snø i fjellet i Norge for at situasjonen totalt sett skal være på normalen. I følge nyhetsbyrået Europower besto to tredeler av strømforbruket i Tyskland forrige uke av fornybar kraft. Det er den andre rekorden på like mange uker. Vindkraft sto for nesten halvparten av kraftproduksjonen og har dermed så langt i mars levert mer kraft enn både brunkull og kjernekraft i Tyskland.

For å erstatte årsproduksjonen til ett kullkraft med vindkraft, må det bygges vesentlig mer kapasitet i vindturbiner, siden produksjonen er såpass varierende. Dermed vil det i vindfulle perioder, som vi har hatt i mars, produseres enorme mengder med vindkraft, som fortrenger annen kraftproduksjon, og fører til lave priser.

 

Fallende energipriser

Kullprisen har fortsatt i sin nedadgående trend og ytterligere dramatikk i det britiske underhuset har igjen satt sitt preg på CO2-prisen. Den milde vinteren kombinert med utvidet tilbud av gass i Europa har også presset gassprisen godt ned, og i sum gjør dette at markedsaktørene reduserer sine prisforventninger for fremtiden.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

Entelios følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra Entelios